Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boksamtal

Skapad 2020-01-14 16:33 i Kärnhusets förskola Kristianstad
Förskola
Att ha boksamtal med hjälp av bildpromenader i en bok utan text.

Innehåll

Vi kommer att arbeta boken Hundpromenaden. Det är en bok helt utan text men med detaljerade bilder. Under 3 tillfällen kommer vi att endast titta på bilderna och ha samtal utifrån de. Under två tillfällen kommer vi att tillsammans skriva och skapa en saga till boken utifrån bilderna och de tankar som kommer upp från bilderna. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: