Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion - kristendom, judendom, islam

Skapad 2020-01-14 16:33 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Vad är religion? Det ska du få svar på i detta arbetsområdet. Vi kommer att arbeta med de tre religionerna Kristendom, Judendom och Islam. Vad skiljer dessa religioner åt? Finns det några likheter?
Grundskola 4 Religionskunskap
Vi arbetar med de tre största världsreligionerna kristendom, judendom och islam.

Innehåll

 

Undervisningens innehåll - Vad?

Inom arbetsområdet kommer vi att arbeta med tre av de fem världsreligionerna, kristendom, judendom och Islam. Du kommer att få lära dig om:

 • Symboler och viktiga högtider inom de olika religionerna
 • De olika religionernas ursprung.
 • Hur det är att leva som jude, kristen och muslim. 
 • Likheter och skillnader mellan de olika religionerna
 • Resonera kring olika livsfrågor t.ex. vad som är viktigt i livet, vad det innebär det att vara en bra kamrat, vad som händer efter döden. 
 • Hur det olika religionerna firar sina högtider.
 • Få information kring de heliga böckerna i de tre religionerna.
 • Få information om de olika gudarna och religionernas heliga hus, vad de heter och vilka likheter det finns mellan skrifterna. 

Hur?

Vi kommer att:

 • läsa i boken Puls religion
 • se på film
 • ha genomgångar och diskussioner
 • arbeta med ordförståelse

Detta kommer att bedömas

I vilken utsträckning du kan:

 • föra resonemang om vardagliga moraliska frågor, livsfrågor t.ex. vad som är viktigt i livet, vad det innebär det att vara en bra kamrat, vad som händer efter döden, rätt och orätt.
 • redogöra för kristna högtider och traditioner, heliga platser, ritualer och levnadsregler inom de olika religionerna.
 • föra resonemang kring skillnader och likheter mellan religionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6

Matriser

Re

Här bedömer vi din förmåga att:

Med stöd
Enkel/grundläggande
Utvecklad/god
Redogöra för högtider och traditioner inom de olika religionerna.
Föra resonemang om skillnader och likheter mellan några religioner.
Visa dina kunskaper om heliga platser, ritualer och levnadsregler inom de olika religionerna.
Föra resongemang om vardagliga moraliska frågor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: