Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mellankrigstiden och Andra världskriget

Skapad 2020-01-14 16:52 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Historia
Hur kunde ett nazistiskt parti komma till makten i Tyskland efter WW1? Detta och mycket mer kommer vi att fördjupa oss i när vi tittar närmare på händelseutvecklingen i Europa och USA efter WW1.

Innehåll

Planering i historia 

Mellankrigstiden och Andra Världskriget 

 

 

Inledning 

Mellan vecka 2 och vecka ska vi arbeta med Mellankrigstiden och Andra Världskriget.    

För att levandegöra denna fruktansvärda och viktiga period i historien, så blandar vi faktatexter, olika typer av övningar, med filmer och bilder i undervisningen. Överlevare, Jovan och Dina Rais från koncentrationslägret i Bergen Belsen, kommer till skolan den 14 februari för att berätta om sina upplevelser under kriget. 

 

Syfte 

Eleverna får kunskap om: 

 • Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer. 

 • Tolka och värdera källor 

 • Reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang. 

 • Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används. 

 

 

Undervisning 

Kursen är upplagd efter de fyra förmågor som historieämnet består av (se kunskapskrav) och vi kommer att öva på dessa på olika sätt under kursen. Det är viktigt att ni använder bilagan där jag preciserar vad ni ska kunna utifrån kunskapskraven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Mellankrigstiden vecka 2-4/5 

 1. Tidslinje med viktiga händelser      

 1. Arbetsuppgifter kopplade till genomgången av tidslinjen 

 1. Genomgång om: 

 • Orsaker till att nazismen kom till makten + anhängare till Hitler. 

 • Övningsskriva uppgift 

 • Övning: samband mellanVersaillesfreden > ekonomisk depression i Europa. 

 • Nazismens och kommunismens ideologi och propaganda 

 • Stalins Sovjet 

 

 

    2:a världskriget vecka 5-8 

 1. Grupparbete med redovisningar: krigets utveckling i olika delar av världen 

 1. Filmer och filmklipp  

 1. Film: Pianisten 

 1. Förintelsen  

Orsaker till förintelsen och jämförelser med Gulag 

Skrivuppgift 

Besök av överlevare fre 14/2 

 1. Prov och 2:a chansen 

        

      9C – prov den 19/2 

      9D – prov den 21/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav 

Förmåga 

Kunskapskrav E 

Kunskapskrav C 

Kunskapskrav A 

 

 

 

Historisk referensram där eleven visar kunskaper om: 

 

tidsperioder, händelser och personer i det förflutna. Dessutom förklaringar till samhällsförändringar och samband mellan dessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleven använder historiska begrepp 

 

 

 

Förmåga att reflektera över sin egen och andras användning av historia 

Grundläggande kunskaper om: 

 

historiska förhållanden, händelser, kronologi och personer under olika tidsperioder 

 

Enklare & till viss del underbyggda resonemang kring orsaker till och konsekvenser av viktiga händelser/personers agerande. 

 

 

Enklare samband/ jämförelser mellan olika tidsperioder 

 

 

Enkla och till viss del underbyggda förklaringar till hur historiska  händelser har lett fram till nuet.  

 

  

Eleven kan använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.        

 

 

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur  historia har använts och i olika syften                                        

Goda kunskaper om: 

 

 

Historiska förhållanden, händelser, kronologi och personer under olika tidsperioder. 

 

Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring orsaker till och konsekvenser av viktiga händelser/  personers agerande. 

 

 

Förhållandevis komplexa samband/ jämförelser mellan olika tidsperioder 

 

 

Utvecklade och relativt väl underbyggda förklaringar till hur historiska händelser lett fram till nuet.  

 

 

Eleven kan använda begrepp på ett relativt väl  fungerande sätt.  

 

 

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur  historia har använts och i olika syften                                                                                   

Mycket goda kunskaper om: 

 

 

Historiska förhållanden, händelser, kronologi och personer under olika tidsperioder. 

 

Väl utvecklade och väl 

underbyggda resonemang kring orsaker till och konsekvenser av viktiga händelser/personers agerande. 

 

 

Komplexa 

samband/jämförelser mellan olika tidsperioder 

 

 

Välutvecklade och väl underbyggda  

förklaringar till hur historiska händelser lett fram till nuet. 

 

 

 

Eleven kan använda begrepp på ett väl fungerande sätt.     

 

 

 

Eleven kan föra väl utvecklade och relativt väl  underbyggda resonemang om hur  historia har använts och i olika syften                                                                                                                                

Kritiskt granska, tolka  och värdera källor för att kunna skapa historisk kunskap. 

Enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet 

Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källors trovärdighet 

Välutvecklade och väl underbyggda resonemang om  källornas trovärdighet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga – exempel och förtydligande av betygskriterier 

Förmåga  

            E 

                 C 

            A 

Historisk referensram 

 

 

Fakta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orsaker och  

konsekvenser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jämförelser 

 

 

Grundläggande kunskaper om: 

 

 

Allmän kunskap om händelser på tidslinjen över mellankrigstiden  

  

Allmän kunskap om händelser under WW2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allmänna orsaker till och konsekvenser av nazism, WWoch Förintelsen.  

 

 

 

 

 

 

 

Enklare jämförelser mellan: 

Nazism – Fascism 

Hitler - Mussolini 

 

         

 

 

 

Goda kunskaper om E-nivå och: 

 

 

Bra kunskap om händelser på tidslinjen över mellankrigstiden. 

 

Bra kunskap om händelser under WW2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utförligare orsaker och konsekvenser av nazism, fascism, WW2 och Förintelsen. 

 

 

 

 

 

Utförligare jämförelser mellan: 

Nazism – Fascism 

Hitler – Mussolini (vad gäller ideologin) 

 

 

Mycket goda kunskaper om C-nivå och: 

 

 

Mkt bra kunskaper om händelser på tidslinjen över mellankrigstiden.  

 

Mycket bra kunskap om händelser under WW2. 

 

Rangordna minst 5 avgörande händelser som leder fram till Nazism och WW2. 

 

- Om inte… hade hänt vad hade hänt då…(sambandskedjor) 

 

Mkt bra indirekta orsaker av nazism, fascism, WW2, Förintelsen och konsekvenser av ovanstående för individ, samhälle och världen  

 

 

 

Utförligare jämförelser mellan: 

Nazism, fascism och kommunism vad gäller ideologi och förtryck 

 

WW1 – WW2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förmågor 

           E 

               C 

                A 

Samband 

Enklare samband: 

Mellan:  

 

Arbetslöshet i Ty och nazismen får många anhängare/röster 

 

 

Ty tryckte pengar och Hyperinflation/ arbetslöshet 

 

Pearl Harbour och   kriget börjar gå sämre för Tyskland. 

 

Utförligare samband mellan: 

 

Nazisternas propaganda och antal röster på Nazismen 

 

 

Versaillesfreden och  hyperinflation. 

 

 

Vändpunkter i kriget och Nazismens kapitulation. 

Mkt bra samband mellan: 

 

Goda tider i USA -börskraschen 1929  

och ekonomisk depression i Europa. 

 

Versaillesfreden och att nazism tar över makten  

 

Hitlers utrikes-politiska mål (livsrum) och WW2 

 

Begrepp 

Mellankrigstiden 

 

Svarta torsdagen, kulaker, dolkstöten i ryggen, antisemitism, livsrum, kommunism, propaganda 

 

WW2 

 

Winston Churchill, operation Barbarossa, D-day, Hiroshima, Nagasaki, Quisling, Auschwitz-Birkenau, slutgiltiga lösningen, brott mot mänskligheten 

 

Reflektera  

Enklare analys av budskapet i tex propaganda inom nazism och kommunism 

Utförligare analys av budskapet i tex propaganda inom nazism och kommunism 

Mkt bra analys av budskapet i tex propaganda inom nazism och kommunism 

 

BEGREPPSLISTA: 

 

Svarta torsdagen (24/10 1929 börskraschen) 

Dolkstötslegenden 

Antisemitism 

Livsrum - Lebensraum 

Kommunism 

Nazism 

Fascism 

Propaganda 

Operation Barbarossa 

D-day  

Hiroshima 

Nagasaki 

Quisling 

Auschwitz-Birkenau 

Slutgiltiga lösningen  

Brott mot mänskligheten 

Molotov-Ribbentrop-pakten 

Axelmakterna (Italien/Tyskland/Japan) 

Pogrom 

Raslagar 

SS  

SA 

Gestapo 

Pearl Harbour 

Förintelsen 

Gulag 

Koncentrationsläger 

Förintelseläger 

 

 

Personlista: 

 

Adolf Hitler 

Benito Mussolini 

Franklin D Roosewelt 

Winston Churchill 

Paul von Hindenburg 

Josef Stalin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: