Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma årskurs 7 Vt 2020 Rålambshovsskolan

Skapad 2020-01-14 16:54 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
I flera tusen år har människor haft behov av att mäta storleken av mark som ska delas upp, planteras eller säljas. Det har även funnits ett behov av att mäta och beräkna mängden material som behövs vid byggen och tekniska konstruktioner. I detta kapitel får du lära dig mer om olika geometriska figurer, avstånd, vinklar och area. Geometri kommer från grekiskan och betyder i sin ursprungliga form jordmätning. Ordet är sammansatt av geo som betyder jord och metrei´a som betyder mäta. I detta kapitel får du lära dig mer om olika geometriska figurer, avstånd, vinklar och area.

Innehåll

Efter den här kursen ska du kunna:

Namn på geometriska objekt och deras inbördes relationer samt geometriska

egenskaper hos dessa objekt.

Avbilda och konstruera geometriska objekt.

Beräkna area och omkrets av geometriska objekt, samt göra enhetsbyten

i samband med detta.

Mäta och beräkna storlek av vinklar.

 

Begrepp:

Enheter, prefix, dimension, parallella linjer, diagonal, vinkel, vinkelben,

vinkelspets, sidovinkel, månghörning, vinkelsumma, triangel

parallelltrapets, parallellogram, romb, rektangel, kvadrat, omkrets, area.

 

 

Arbetssätt:

Undervisningen kommer att utgå ifrån:

                      Litteratur:

                      PRIO, kap 3

                      www.webbmatte.se

                      anteckningar

 

Bedömning:

Utifrån kunskapskraven i matematik kommer det att bedömas hur du använder dina ämneskunskaper i tal, skrift och praktiskt arbete (lab).

 

l  Aktivt deltagande på lektioner, i problemlösningssituationer och laborationer.

l  Prov 30/1

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: