Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö grundskola Fysik åk 7- elektricitet och magnetism

Skapad 2020-01-14 16:56 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Fysik
Här får du lära dig - Hur utforskandet av elektriska laddningar lett till dagens kunskap om spänning, ström och resistans -Hur man ritar och kopplar elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang -Hur man hanterar elektricitet på ett säkert sätt och hur man kan undvika olyckor -Hur elektrisk energi kan omvandlas till andra energiformer -Hur historiska och nutida upptäckter inom elektricitet påverkat samhället, miljön och människans levnadsvillkor

Innehåll

 

 

Åsö grundskola Fysik åk 7- elektricitet och magnetism

 

 

Centralt innehåll:

 

 

 

  • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
  • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

 

 

 

 

 

Ämnesspecifika begrepp

 

 

 

laddning, repellera, attrahera, blixt, åskledare, protoner, elektroner, statisk elektricitet, ledare, isolator, elektrisk krets, spänning, volt, Ampere, ström, glödtråd, resistans, resistor, fast resistor, variabel resistor, kopplingsschema, seriekoppling, parallellkoppling, kortslutning, säkring, propp, överbelastning, skyddsjordning, jordfelsbrytare, magnet, magnetfält och elektromagnet, likström, generatorn (dynamon)

 

 

 

I slutet av området skall du kunna:

 

·         vad statisk elektricitet är och hur den uppstår

 

·         negativ och positiv laddning är och hur de påverkar varandra.

 

·         vad åska är och hur man kan skydda sig mot den

 

·         vad elektrisk spänning och elektrisk ström är och i vilken enhet de mäts

 

·         mäta spänningen hos batterier med en multimeter.

 

·         få en gödlampa att lysa med hjälp av ett batteri och en sladd.

 

·         vad serie- och parallellkoppling är.

 

·         varför man serie- eller parallellkopplar batterier.

 

·         avgöra om glödlampor är serie- eller parallellkopplade även om du inte ser

 

sladdarna.

 

·         vad en elektrisk ledare och isolator är.

 

·         vilka saker som påverkar strömstyrkan i en elektrisk ledare.

 

·         kunna koppla efter ett enkelt kopplingsschema.

 

·         kunna jämföra strömstyrkorna i en enkel elektrisk krets och avgöra hur

 

glödlamporna lyser.

 

·         vilka elektricitetens faror är och hur man kan skydda sig mot dem

 

·         tillverka en enkel elektromagnet.

 

·         vilka saker som påverkar en elektromagnet stryka.

 

·         någon apparat som innehåller elektromagneter.

 

 

 

 

 

Tidsplan i tabellform:

 

 

 

Vecka

Lektion 1 (50 min)

Lektion 2 (50 min)

Lektion 3 (90 min)

3

2-1Elektrisk laddning:

 Blixtar, statisk elektricitet, atomens laddning

Sidan 40-47 i fysik boken spektrum

 

Testa dig själv frågor 2- 1

 

 

 

2-2Ström och spänning:

-Kopplar ihop en elektrisk krets

-glödlampa förr och nu

-volt och ampere

 

Sidan 48-53 i fysik boken spektrum

 

Testa dig själv 2-2

 

2-3 Elektriska kretsar:

Parallellkoppling och seriekoppling.

 

Sidan 56-60 i fysik boken

Kapitel 2.3. Genomgång av kopplingsschema Parallellkoppling och seriekoppling.

och labb med detta

4

 

2-4 Strömmen möter motstånd:

Resistans

Sidan i fysik boken 61-63

Testa dig själv

 

 

2-5 Elsäkerhet

2-6 ELEKTRISK ENERGI

 

Sidan 64-69

 

Labb 2

( arbeta laborativt med sidan 72-73 i fysik boken)

Samt repetition kap2:

Läs sammanfattning på sidan 70-71

5

Introduktion av magnetism kap 8:

8-1-späning, ström och resistans, OHMS LAG

 

Sidan 220-224

8.1Testa dig själv sidan 224

 

 

 

8-2 magnetism

 

Sidan 225-229

 

 

8.2Testa dig själv sidan 229

 

 

 

Labb 3 Magnetism

6

8-3 Elektromagneter

 

Sidan  230-233

 

8.3 testa dig själv sidan

233

Repetition

Arbeta med sidan 248-249, svara på frågorna.

 

Labb-prov: systematisk undersökning.

7

Repetition

 Repetition

Labb-prov: systematisk undersökning

8

 

Repetition/nytt område

 

Repetition/nytt område

Skriftligt Prov

9

                                 Sportlov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsform

 

·      Uppgifter i boken och ipaden

 

·      Genomgång

 

·      Film

 

·      Argumentation och diskussion

 

·      Laboration

 

 

 

Litteratur:

 

 

 

·      Fysik spektrum s.40-73 (kap 2)s. 225-233 (kap 8.2+8.3)

·      www.ne.se

·      www.sli.se

·      https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics ( digital labb)

·      https://webbapp.liber.se/spektrum-fysik/

 

Bedömning

 

·      Genomförande av uppgifter/ laborationer.

 

·      Användning av fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara

 

·      Deltagande, motiveringar och resonemang i diskussioner och värderingsövningar. 

 

·      Fysikaliska samband i naturen och samhället.

 

·      Skriftligt prov

 

 

 

 

 

 

 

Mål

 

Genom undervisningen i fysik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 

 

 

·    granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle

 

·    genomföra systematiska undersökningar i fysik

 

·    använda fysiks begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i samhället, naturen och inuti människan.

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • planering fysik

Matriser

Fy
Åsö grundskola Fysik åk7-9

E
C
A
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Frågor, åsikter & argument
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använda information & anpassa framställning
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resultat, modeller & teorier
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Resultat, rimlighet & förbättring
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Fysikaliska samband i vardagsliv & samhälle
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Fysikaliska modeller, partiklar & strålning
Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.
Påverkan på miljö & hållbar utveckling
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Upptäckter och deras betydelse
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: