Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering i textilslöjd för åk 7 på Sofia skola

Skapad 2020-01-14 17:01 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Terminsplanering i textilslöjd för åk 7 på Sofia skola

Innehåll

 

Textilslöjd åk 7

 

Mola-applikation 

 

 

 

Textilslöjd                          
Lokal pedagogisk planering åk 7                               

 

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdandet är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. (LGR s. 213)

 

Centralt innehåll

 

 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material.
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Tvådimensionella skisser, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas och följas.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet.
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som stöd för etnisk och kulturell identitet.
 • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.

 

Långsiktiga mål, syfte 
I de olika arbetsområdena ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att…

 

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.
 • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet.
 • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.
 • Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

 

Genomförande
1. Repetition av symaskinen. Du får en grundläggande genomgång av maskinens vanligaste 
   funktioner och inställningar. Efter det följer du en skriftlig instruktion som resulterar i en provlapp.
2. Applikation inspirerad av Cuna-folkets molas. Du ska rita en bild i en given form (kvadrat), använda 
   filttyg i valfria färger samt genomföra arbetet med maskinsömnad. Vi går igenom tekniken steg för 
   steg.
3. Miljökasse. Framställa en personligt designad kasse utifrån beskrivning. Följande tas upp: textila 
   termer och begrepp, förslag på olika sätt att dekorera kassen, hållbar utveckling samt miljö.

Utifrån dina egna idéer genomför du arbetena 2-3. Under arbetets gång ska du skriva i loggboken.

 

 

 

Bedömning

 

Underlag för bedömning är

 

 • Din förmåga att utveckla idéer.
 • Överväga olika lösningar.
 • Din förmåga att följa en arbetsbeskrivning (instruktion).
 • De olika färdiga föremålen.
 • Din förmåga att föra loggbok, utvärdera din arbetsinsats och ditt föremål.

 

 

 

Kunskapskrav

 

E

C

A

Du kan på ett enkelt och   delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjd- föremål utifrån instruktioner.

Du kan på ett utvecklat och   relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål utifrån   instruktioner och delvis egna   initiativ.

Du kan på ett välutvecklat och   väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål utifrån instruktioner och egna initiativ.

I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och symaskinen på   ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och symaskinen på   ett säkert och ändamålsenligt   sätt.

I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och symaskinen på   ett säkert och ändamålsenligt sätt   med precision.

Du ger enkla motiveringar   till dina val. Du kan i slöjdarbetet bidra   till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Du ger utvecklade   motiveringar till dina val. Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Du ger välutvecklade motiveringar   till dina val. Du kan i slöjdarbetet utveckla   idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du själv har sökt upp.

Under arbetsprocessen bidrar   du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Under arbetsprocessen formulerar   och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.

Under arbetsprocessen formulerar   och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.

Du kan ge enkla omdömen om   arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp.

 

Du kan ge utvecklade omdömen   om arbetsprocessen med relativt god   användning av slöjdspecifika begrepp.

Du kan ge välutvecklade omdömen   om arbetsprocessen med god användning   av slöjdspecifika begrepp.

 

 

 

 

 

 

 

172.JPG

 

175.JPG

 

024.JPG

 

Uppgifter

 • En uppgift kopplad till arbetsområdet

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: