Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärohjulet på myran 2020

Skapad 2020-01-14 17:16 i Hemsjö förskola Alingsås
Förskola
Beskriv arbetsområdet här. (ta bort denna text när ni skapar er egen planering)

Innehåll

Läroplanen beskriver:

Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att inspireras till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska bidra till kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande samt förbereda för fortsatt utbildning. (s10)


“Det vi gör idag ska hänga ihop med det vi gjorde igår och ska göra i morgon.”

 

Läro/Årshjulet - 2020

 

Syfte - varför?

 

 

Vår intention med vårt tema det här läsåret är att täcka upp alla delar av läroplanen, och kunna erbjuda många och varierade lärtillfällen i de olika områdena. Arbetsplanens övergripande mål är att implementera Lpfö 18, organisera för mindre barngrupper och fokusera på lärande genom lek, vilket vi tänker att vi kan få in i detta val av tema då det är olika lärområden som kommer erbjudas under året. När det gäller barnens intressen och behov så ser vi att de är intresserade av det mesta, något särskilt intresseområde har inte visat sig än, därav vårt val av tema.

 

”Vad kan vi uppleva och upptäcka tillsammans?”

 

Läroplansmål:

 

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära
 • Förskollärare ska ansvara för att varje barn får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga.
 • Förskollärare ska ansvara för att varje barn får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper?


Var är vi? (Utgångspunkt)

Vår utgångspunkt är att barnen som vi beskrivit ovan är spretiga i sina intressen och inte har något gemensamt intresseområde.

 

 

Vart ska vi?

 

 Vi hoppas att barnen har fått en grund i de olika områdena, en lust att lära i de olika områdena och att vi har fått syn på i vilken del deras intresse landar. Utefter det kan vi fördjupa oss.

 


Vad och hur ska vi göra? - genomförande 

vi kommer att introducera varje del av lärohjulet genom att vår maskot hjälper till att starta upp med föremål och aktiviteter inom lärohjulsdelen.

Den pedagogiska miljön, material och plats att vara på kommer vi till viss del förändra under varje område i lärohjulet, men också fokusera på att erbjuda lärtillfällen inom lärområdet med befintligt material.

Vad ska och hur ska vi dokumentera?

Vi kommer dokumentera genom att fotografera och filma under lärtillfällen, samt använda oss av vecko- månads- och kvartalsuppföljning. Detta gör vi genom att använda utskrivna mallar. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: