👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2020-01-14 17:34 i Bohus förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering.
Förskola
Hållbar utveckling som en naturlig röd tråd i vår vardag i utbildningen. Syftet med temat är att vi ska uppleva likheter och olikheter på vår jord samt utveckla förståelse och få tankar om hur vi kan arbeta för en hållbarbar värld. Öka förståelsen hos barnen om människans påverkan på naturen och hur våra val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

 

 

Mål

 

Omformulering av läroplansmål

 

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Odla

Uppmärksamma Earth Hour, barnkonventionen

Skräpplockardag

Låna och läsa böcker, Vännerna i Kungaskogen går på utflykt

Använda oss av våra digitala verktyg för att söka fakta och dokumentera

Dela oss i mindre grupper

Göra film

Besöka återvinningsstationen med det som vi sorterat

Titta på UR " Rädda världen"

Sortera och återvinna

Skapande verksamhet

Uppföljning

Utvärdering

Analys och utveckling

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18