Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknikutmaningen "Öst möter väst" 3/3 2020

Skapad 2020-01-14 17:52 i Frösakullsskolan Halmstad
Grundskola 3 SO (år 1-3) Slöjd Svenska Bild Teknik
Klass 3 fick ett uppdrag av Halmstads kommunstyrelses ordförande Jonas Bergman. Uppdraget är att ta fram förslag på hur Nissan och områden längs med Nissans östra och västra delar ska kunna utvecklas så att fler barn och ungdomar kan lära känna varandra.

Innehåll

 Viktiga begrepp:

mekanik, hävstång, kugghjul, konstruktion,  kraft, hållfasthet,  CAD, design, samhälle och dialogpartner 

Du ska utveckla din förmåga att:

* Kunna enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

* Dokumentera i form av enkla skisser, digitala verktyg samt fysiska modeller.

* Bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker där enkla mekanismer som t ex hävstänger och kugghjul används för att uppnå en viss funktion.

* Använda olika material för konstruktionsarbete. Se på deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.

* Att styra föremål med programmering och träna på att arbeta i CAD-programmet Tinkercad. 

* Att analysera samhällsstrukturer och samhällsfunktioner. 

* Att kommunicera via brev med vår dialogpartner Öringeskolan. Hur lär vi känna någon utan att träffas? 

* Att träna läsförståelse genom boksamtal när vi läser Min brorsa heter Noa, Anne Franks dagbok och Svarta kängor med gul söm. 

 * Redovisa och berätta om vårt arbete på Teknikmässan.

 

 

Arbetssätt:

Vi tar gemensamma beslut och alla elever hjälper till vid beslut - demokrati.

 Vi arbetar tillsammans med alla moment och för vårt arbete framåt gemensamt.

Vi bygger med olika tekniker och material ett gemensamt tävlingsbidrag till Teknikmässan.

 Slutmål: Delta på Teknikmässan i Arenahallen den 3 mars

 

 

 

Bedömning

* Delaktig i beslut och arbetsprocessen.

* Kunna samarbeta vid arbetets gång och under Teknikmässan.

* Redovisar muntligt om våra uppfinningar i Arenahallen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Att styra föremål med programmering.
  Tk  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: