Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Zick-Zack - Skrivrummet

Skapad 2020-01-14 19:44 i Västergårdsskolan Öckerö
Skrivträning och genrepedagogik.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Att kunna skriva olika typer av texter är bra att kunna. I Zick zack Skrivrummet kommer vi arbeta med olika, varierande uppgifter som lär dig hur man skriver och hur man använder bilder till olika texter. Du får även tips på andra smarta knep för att din text ska bli riktigt proffsig.

Innehåll

 

 

Mål/Utveckla din förmåga att:

- formulera sig och kommunicera i tal och skrift
- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
- urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

Bedömning:

 

Din förmåga att skriva olika slags texter med innehåll och fungerande struktur samt språklig variation.

Din förmåga att i texter använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med säkerhet.

Din förmåga att i berättande texter skriva gestaltande beskrivningar och handling.

Din förmåga att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett fungerande sätt.

Din förmåga att ge omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett fungerande sätt.


Undervisning:

 

Skrivrummet innehåller 6 kapitel och varje kapitel behandlar en genre. De sex genrer som behandlas är:

1. Återberättande texter.
2. Beskrivande texter.
3. Instruerande texter.
4. Berättande texter.
5. Argumenterande texter.
6. Förklarande texter.

Jag kommer att undervisa eleverna på detta sätt med varje kapitel:
Klassen/gruppen arbetar med en texttyp i taget.

 Förförståelse/förkunskaper: Eleverna ges möjlighet att se och läsa många exempel på den aktuella texttypen.
- Steg 1: Klassen/gruppen arbetar gemensamt med modelltexter och lär sig känna igen texttypens innehåll, syfte och struktur.
- Steg 2: Eleverna får arbeta med de språkliga drag som är typiska för den aktuella texttypen (grammatik, sambandsord, ämnesspecifika ord, språkliga knep osv.).
- Steg 3: Klassen/gruppen skriver tillsammans en gemensam text och över då på det de lärt sig på Steg 1 och Steg 2.
- Steg 4: Varje elev planerar och skriver på egen hand en text och bedömer den därefter tillsammans med sin lärare.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: