Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1800- talets idéer, skeenden och förhållanden

Skapad 2020-01-14 20:11 i Prins Wilhelmgymnasiet 1 Flen
Under veckorna 45-51 kommer vi att arbeta med ämnena historia och religion i SO:n. Arbetsområdet kommer att beröra de första högkulturerna och städerna i världen. Vi kommer att läsa om historiskt viktiga platser utanför Europa, såsom Mesopotamien och Egypten, men vi kommer även att studer den fösta högkulturen i Europa, Antiken. Under arbetsperioden kommer vi även att översiktligt studera religionsens roll i de olika högkulturerna. Vi kommer att titta lite extra på de gamla religionerna i Egypten och i antikens Europa.
Grundskola 9 Historia
Under veckorna 3- 5 kommer vi att studera 1800-talets idéer, skeenden och förhållanden och hur dessa ligger till grund för de stora samhällsförändringar och krig som sker under 1900-talet.

Innehåll

Syfte (varför)

Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför framtiden. Kvinnor och män har i alla tider skapat historiska berättelser för att tolka verkligheten och påverka sin omgivning. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid.

Under vårterminen kommer vi framför allt fokusera på den del av historien som ligger närmast oss i tid och som därav har en stor påverkan även på vår samtid. Ett syfte med historieundervisningen är att ge dig en större förståelse för det svenska samhället idag, den europeiska gemenskapen, det globala samarbetet och de globala konflikter som finns idag. Ytterligare ett syfte är att du ska förstå hur historia kan presenteras olika beroende på vem/vilka som berättar historien och vilket syfte de har med sin berättelse.


 Centralt innehåll och undervisning (vad och hur)

Under den här historiekursen kommer vi rikta in studierna mot 1800- och början av 1900-talets historia.

För att skapa en förståelse av den här tidsperioden kommer vi rikta in oss på följande kunskapsområden:

  • Idéer som ligger till grund för större samhällsförändringar, imperialism och nationalism
  • Teknisk utveckling som förändrar livet för människor
  • Hur vardagen och livet förändras för människor.
  • Hur vi lär oss om historien - källförståelse
  • Ord och begrepp som är viktiga för ämnesområdet, såsom kolonialism, imperialism och politiska ideologier

Lektionerna kommer att bestå av lärarledda genomgångar och förklaringar, egna arbetsuppgifter som redovisas i Classroom och tid för inläsning. Vi kommer även att arbeta med övningar som tränar källförståelse.

Som vanligt är ditt deltagande under lektionerna viktig! Genom att ställa frågor och delta i diskussiner visar du dina kunskaper och utvecklar dina resonemang. Du kommer även att få möjlighet att visa kunskaper skriftligt genom olika typer av förhör.

Kunskapskrav (bedömning)

Dina kunskaper kommer bedömas i förhållande till de nationella betygskriterierna som du ser i matrisen nedan.

Matriser

Hi
Historia åk 9: 1800-talets idéer, skeenden och förhållanden

BETYGET E
BETYGET C
BETYGET A
Historia 1
Om faktakunskaper.
Jag har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Jag har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Jag har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Historia 2
Hur pass väl jag visar mina faktakunskaper i resonemang om orsaker till och konsekvenser av människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Jag visar mina kunskaper (se ovan) genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Jag visar mina kunskaper (se ovan) genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Jag visar mina kunskaper (se ovan) genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Historia 3
Hur pass väl jag förklarar att människors villkor och värderingar påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar jag hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar jag hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar jag hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Historia 4
Hur pass väl jag undersöker/studerar historisk utveckling geom att beskriva olika samband mellan olika tidsperioder.
Jag kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Jag kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Jag kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Historia 5
Hur pass vär jag beskriver fortsättning på historisk utveckling och sedan motiverar mina förslag.
Jag anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Jag anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Jag anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Historia 6
Hur pass väl jag kan använda historiskt källmaterial och sedan dra slutsatser utifrån dessa.
Jag kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Jag kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Jag kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Historia 7
Hur pass väl jag resonerar kring hur historia har använts och kan användas i olika sammmanhang och för olika syften samt hur olika uppfattningar om historien kan ge olika konsekvenser i nutiden.
Jag kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Jag kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Jag kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Historia 8
Hur pass väl jag använder mig av historiska ord och begrepp när jag studerar historia.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan jag använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan jag använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan jag använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: