Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik i förskoleklass

Skapad 2020-01-14 20:15 i Fjälkinge skola Kristianstad
Matematiskt tänkande och förståelse för olika matematiska begrepp.Färg & form, tid,vikt,antal,storlek. Siffror och räkna med talet 1-10.
Grundskola F Matematik
Vi lär för livet. Matematiken kommer du alltid att ha användning för. I förskoleklassen kommer vi att lägga grunden för ett fortsatt lärande. Under läsåret i förskoleklass kommer eleverna på ett lekfullt, laborativt och undersökande arbetssätt möta matematik. Detta för att väcka en nyfikenhet och ett intresse kring matematiska begrepp samt att visa att matematik finns runt omkring oss hela tiden. Undervisningen skall bidraga till att eleverna skapar en tilltro till sin förmåga att använda matematik i vardagen.

Innehåll

 

Arbetsområden: 

- Lägesbegrepp:  framför, bakom, höger, vänster

- Beskriva och jämföra: 

- Geometri

- Klassificera och gruppera

- Mönster

- Jämföra antal

- Antal, räkneord och siffra

- Ordningstal

- Mäta

- Statistik

Mål i matematiken:

· att utveckla en grundläggande förståelse för rum, form, läge och riktning

· att utveckla förståelse kring grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp

· att utveckla förståelse kring grundläggande mätning och tid

· utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar

· utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp

· att lägga grunden för att förstå och föra enkla matematiska resonemang ”Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

 

Undervisning: Vi arbetar med matematik på många olika sätt under hela skoldagen bland annat under våra morgonsamlingar. Vi räknar ofta i samlingar, använder konkret material. Vi pratar om månaderna, dagarna, antal barn i samlingen. Mycket sker i det spontana samtalet med barnen. Vi arbetar praktiskt både inomhus och utomhus. 

Det läromdel som vi i huvudsak kommer att arbeta med är Favorit Matematik, vi spelar spel av olika slag, Sedan kommer vi att arbeta mycket med praktiskt material både i grupp och på egen hand

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
    Gr lgr11  -
  • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
    Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: