Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fem enkla maskinerna

Skapad 2020-01-14 20:53 i Granbergsskolan F-6 Bollnäs
Fem enkla maskiner
Grundskola 3 Teknik
Vad vet du om de enkla maskinerna: hävstången, hjulet, skruven, lutande planet och kilen? För mycket länge sedan började människan att använda verktyg för att göra arbetet lättare. Dessa verktyg eller "maskiner" var mycket enkla och de används fortfarande i en eller annan form och ingår idag i våra moderna maskiner.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

I det här arbetsområdet kommer du

 • att få lära dig mer om hur följande enkla maskiner fungerar:
  - Lutande planet
  - Kilen
  - Skruven
  - Hävstången
  - Hjulet
 • att få möjlighet att förstå nyttan av de enkla maskinerna när vi använder dem i vardagen.
 • bli uppmärksammad på några redskap och verktyg som bygger på de enkla maskinerna.

Hur gör vi? 

Vi kommer att

 • Ha gemensamma genomgångar.
 • Titta på filmer om de enkla maskinerna.
 • Ha genomgångar av hur enkla maskiner fungerar och genomföra egna tester av hur de kan fungera.
 • Bli uppmärksamma på olika mekanismer i vardagsföremål och lära oss olika tekniska begrepp. 
 • Besöka lekplats där vi ska undersöka om det finns principer för enkla maskiner i lekredskapen.  

Vad kommer att bedömas?

Din förmåga att:

 • Förklarar de tekniska lösningar vi arbetar med och använda begrepp inom arbetsområdet
 • Diskutera och förstå nyttan av de enkla maskiner som vi använder i vardagen.
 • Hitta och identifiera enkla maskiner i hemmet/närområdet.
 • Ser sambanden mellan lekredskapen och de enkla maskinerna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: