Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på Matematik 4B

Skapad 2020-01-14 21:02 i Örbyhus skola F-6 Tierp
Koll på Matematik 5A från Sanoma Utbildning
Grundskola 4 Matematik
Välkommen till matematikens underbara värld. I koll på matematik får du möjlighet att utveckla dina kunskaper och förmågor.

Innehåll

Du kommer att utveckla:

 • Dina kunskaper i matematik.
 • Hur man resonerar kring matematiska problem.
 • Du kommer även att utveckla din kunskap om hur du kan veta om svaret är rimligt eller inte.
 • Kunskaper kring matematiska samband.
 • Din kunskap om olika räknemetoder.
 • Din kunskap kring olika matematiska begrepp; dess betydelse och användning.

Bedömning

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • Genom att vara aktiv vid genomgångar och repetitionstillfällen.
 • Genom att visa vad du kan på test (diagnoser och prov).
 • Genom att vid vissa tillfällen när jag ber dig om det, kunna förklara hur du tänker och hur du har gjort för att komma fram till resultatet.

Förmågorna 

(Som vi ständigt arbetar med i alla arbetsområden)

 • Problemlösning - att du kan välja en strategi som fungerar för att lösa problemet.
 • Metod - att du kan utföra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 • Begrepp - att du kan förstå och använda matematiskt språk.
 • Kommunikation - att du kan redovisa dina beräkningar och svar genom att prata, rita eller skriva.
 • Resonemang - att du kan motivera ditt svar och kunna använda uppgiften i andra sammanhang.

Underlag för bedömning:

Du kommer få utveckla dina kunskaper inom följande områden:

 

6.Taluppfattning addition och subtraktion

-positonssystemet inom talområdet 0-1 000 000

-att addera och subtrahera tal inom talområdet 0-10 000

-att redovisa problemlösning

-att använda miniräknare

 

7. Skala, vinklar och area

-skala, förstoringar och förminskningar

-räta, spetsiga och trubbiga vinklar

-att jämföra, uppskatta och beräkna vinklar

-att jämföra och uppskatta area

-att mäta och beräkna area

 

8.Tabeller, diagram och lägesmått

-att göra enkla tabeller

-att tolka enkla tabeller

-att tolka enkla stapeldiagram och linjediagram

-lägesmåtten medelvärde och median

 

9.Multiplikation och division

-att multiplicera och dividera med tiotal, hundratal och tusental.

-multiplicera med två, tre och fyrsiffriga tal

-kort division

 

10. Geometriska objekt, massa och volym

-att namnge och beskriva tredimentionella geometriska objekt

-att jämföra, uppskatta och mäta massa

-att enhetsomvandla massa

-att jämföra, uppskatta och mäta volym

-att enhetsomvandla volym

Matriser

Ma
Koll på Matematik 4B

klarar inte själv
Jag behöver mycket hjälp och stöd
Jag klarar med stöd
Jag klarar ganska mycket själv men behöver stöd
Jag kan
Jag kan men gör ibland fel
Jag är säker
Jag är säker
Taluppfattning: Addition och Subtraktion
Positionssystemet inom 0- 1 000 000 Addera och subtrahera tal inom 0-10 000 att redovisa problemlösning att använda miniräknare
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
Är mycket osäker på positionssystemet. Kan inte på egen hand addera och subtrahera stora tal. Har svårt att räkna ut problemlösning
Är osäker på positionssystemet men kan när jag får stöd. Kan med stöd addera och subtrahera stora tal. Vet hur jag ska räkna ut men redovisar inte hur
Kan positionssystemet men gör fel ibland. Kan addera och subtrahera stora tal. Vet hur jag ska räkna ut men redovisningarna är inte helt korrekta
Är säker på positionssystemet. Är säker när jag adderar och subtraherar stora tal. Visar noga hur jag tänker när jag löser problem.
Skala, vinklar och area
Skala: förstoringar och förminskningar Räta, spetsiga och trubbiga vinklar Att jämföra, uppskatta och beräkna vinklar att jämföra och uppskatta area Att mäta area
 • Ma  E 6
Är osäker på skala. Kan inte skillnaden på förminskning och förstoring Är mycket osäker på vinklar och kan inte jämföra dem. Är mycket osäker på hur man räknar ut area
Är osäker på skala men kan om jag får stöd. Kan ibland se skillnaden på förminskning och förstoring Är osäker på vinklar och men kan om jag får stöd. Är osäker på hur man räknar ut area men kan med stöd
Jag kan räkna med skala och vet hur jag ska förminska eller förstora. Gör dock fel ibland. Känner igen olika vinklar och kan räkna ut grader oftast. Vet oftast hur man räknar ut area
Jag är säker på att räkna med skala och vet hur jag ska förminska eller förstora. kan de olika vinklarna och kan räkna ut grader Är säker på hur man räknar ut area
Tabeller, diagram och lägesmått
Att göra enkla tabeller att tolka enkla tabeller att tolka enkla stapel- och linjediagram Lägesmått, medelvärde och median
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
Jag kan ännu inte utläsa enkla tabeller eller göra egna. Jag kan inte räkna ut medelvärde eller median
Jag kan med stöd göra egna tabeller och utläsa stapel och linjediagram Jag kan med stöd räkna ut medelvärde och median
Jag kan göra egna tabeller och jag kan utläsa och tolka enkla tabeller. Jag kan tolka enkla stapel och linjediagram Jag har koll på lägesmått och kan räkna ut medelvärde och median.
Jag klarar på egen hand att göra tabeller och jag är säker när jag utläser och tolkar enkla tabeller. Jag är säker på att tolka enkla stapel- och linjediagram Jag är säker på lägesmått och kan räkna ut medelvärde och median.
Multiplikation och division
Att multiplicera och dividera med 10-, 100- och 1000-tal Att multiplicera med två, tre och fyrsiffriga tal Kort division
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
Jag kan ännu inte multiplicera Jag kan ännu inte dividera
Jag kan med stöd multiplicera och dividera
Jag klarar av att multiplicera och dividera. Jag kan kort division men det blir fel ibland.
Jag är säker på multiplikation och division med stora tal. Jag är säker på kort division
Geometriska objekt, massa och volym
Att namnge och beskriva tredimensionella geometriska objekt Att jämföra, uppskatta och mäta massa Att enhetsomvandla massa att jämföra, uppskatta och mäta volym Att enhetsomvandla volym
Jag kan ännu inte namnge och beskriva tredimensionella geometriska objekt. Jag kan inte jämföra, uppskatta och mäta massa Jag vet inte skillnaden på olika enheter
Jag är osäker på att namnge och beskriva tredimensionella geometriska objekt. Jag är osäker när jag ska jämföra, uppskatta och mäta massa Jag är ännu lite osäker på olika enhetsomvandling
Jag kan namnge och beskriva tredimensionella geometriska objekt även om det blir fel ibland. Jag kan jämföra, uppskatta och mäta massa. Jag kan oftast omvandla volym i olika enheter
Jag är säker på att namnge och beskriva tredimensionella geometriska objekt. Jag är säker på att jämföra, uppskatta och mäta massa. Jag är säker på enhetsomvandlingar.
kan arbeta självständigt och bidrar till arbetsro
Har mycket svårt att arbeta självständigt. Bidrar sällan till god arbetsro.
Kan ibland arbeta självständigt. Bidrar ibland till god arbetsro.
Arbetar ofta självständigt. Bidrar ofta till god arbetsro.
Kan alltid arbeta självständigt. Bidrar alltid till god arbetsro.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: