Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema luft och tryck, Tiundaskolan, VT20

Skapad 2020-01-14 22:01 i Tiundaskolan Uppsala
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Vi lär oss om begreppen luft och tryck. Vad är luft? Väger luft något? Hur fungerar tryck? Vi arbetar utifrån Boken om NO 1-3.

Innehåll

Konkretisering av syfte

Under det här temat kommer du:

 • Att utveckla förståelse för begrepp som luft, tryck, förorening, gas, syre, hypotes m.m.
 • Att utveckla förmåga att beskriva och förklara hur fenomenen fungerar i vardagen.

Undervisningens innehåll 

Vi ska arbeta med...

 • Förförståelse för olika begrepp och dess betydelse, t.ex luft, tryck och hypotes.
 • Att undersöka hur luft och tryck fungerar.
 • Att läsa och skriva faktatexter.
 • Fenomenens funktion i samhället.

Så här ska vi öva för att jag ska lära mig:

 • Se på film.
 • Arbeta i grupp och enskilt.
 • Arbeta undersökande.
 • Samtala och diskutera med andra.

Mål

 • Visa och beskriva vad luft och tryck är och hur dessa samverkar.
 • Dokumentera din undersökning med hjälp av olika uttrycksformer.

Bedömning

 • Du deltar aktivt vid genomgångar och uttrycket dig muntligt.
 • Du skriver en eller flera faktatexter.
 • Du skriver läsligt för hand och på Ipad.
 • Du deltar aktivt i undersökningar.
 • Du kan beskriva begrepp som bl a luft och tryck, och dess funktion i samhället.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: