👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Portalen (SvA)

Skapad 2020-01-14 22:07 i Tanumskolan F-6 Tanum
Detta är Tanums kommuns planeringsmall som används av alla i åk 1-9.
Grundskola 6 Svenska som andraspråk
Tänk dig att du skulle hitta en öppning, en portal, till en annan värld, skulle du våga gå dit?

Innehåll

Mål– syfte och konkretiserade mål

Du ska kunna skriva en berättande text. Texten ska innehåll:

 • en tydlig inledning, handling och ett avslut
 • miljö- och personbeskrivningar
 • dialog
 • bilder som samspelar med det du skrivit 

Du ska få och ge kamratrespons på de olika skrivuppdragen.

Undervisning– genomförande och tidsplan

Under v. 3 och 4 kommer du att få fyra skrivuppdrag, när du gjort alla kommer du att ha en hel berättelse. Vad respektive skrivuppdrag innebär kommer att presenteras i vårt classroom (svenska-mappen) allt eftersom vi jobbar med dem. 

Bedömning– vad som skall bedömas och hur det går till

Du kommer att få visa din kunskap under våra lektioner, genom:

 • den kamratrespons du ger och får
 • din skrivprocess
 • dina färdiga berättelse (alla fyra delarna)

Kopplingar till läroplan; syfte, centralt innehåll och vad som ska bedömas ser du i kopplingarna här nedanför. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
  SvA  E 6
 • I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  SvA  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  SvA  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 6