Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott & hälsa, Tiundaskolan, HT19/VT20

Skapad 2020-01-14 22:08 i Tiundaskolan Uppsala
Generell LPP för idrott och hälsa under årskurs 2
Grundskola 2 Idrott och hälsa
Så kommer vi att arbeta med idrott och hälsa. Läs nedan.

Innehåll

Idrott & hälsa, årskurs 2

Du kommer att arbeta med att utveckla din förmåga att röra dig, genomföra fysiska aktiviteter, få insikt i allemansrätten och att motverka risker.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att:

¤ Utveckla sin fysiska förmåga

 • Känna till reglerna i några vanliga bollsporter (ex. basket och handboll)
 • Kunna några enkla danser
 • Skapa dans och rörelser till musik

¤ Utveckla förmågan att planera, genomföra och värdera idrott och fysiska aktiviteter

 • Kunna planera och genomföra en aktivitet tillsammans med andra
 • Kunna genomföra enklare redskapsgymnastik

¤ Utveckla förmågan att genomföra olika fysiska aktiviteter utomhus

 • Kunna några traditionella lekar
 • Kunna orientera sig i sin närmiljö med hjälp av en karta

¤ Utveckla förmågan att förebygga risker och hantera nödsituationer

 • Ha en insikt i friluftsliv och förebygga ev. risker
 • Ha handlingsberedskap om en olycka skulle inträffa

Kursplan

Kursplanerna är nationella styrdokument som innehåller syftet med och de långsiktiga målen för undervisningen i ämnet. Det centrala innehållet visar på vad som ska behandlas i undervisningen. Kunskapskraven anger kunskapsnivån för godtagbara kunskaper och för de olika betygstegen.

Undervisningens innehåll

Vad?

 • Olika bollsporter
 • Grovmotoriska grundformerna
 • Olika lekar
 • Dansa
 • Friluftsliv
 • Uppvärmning och avslappning
 • Regler
 • Förebygga och hantera olyckor
 • Enklare redskapsgymnastik

Hur?

 • Arbeta enskilt och i grupp
 • Spela
 • Leka
 • Rörelser
 • Dansa
 • I olika miljöer (utomhus och inomhus)
 • Utgå från elevernas frågor

Kursplan

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • Röra dig
 • Planera och genomföra fysiska aktiviteter
 • Anpassa sig vid utomhusvistelse
 • Hantera risker

Bedömningen sker fortlöpande under undervisningen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: