Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik; arv och egenskaper

Skapad 2020-01-14 22:20 i Färsingaskolan Sjöbo
Planeringen avser området Genetik i åk9
Grundskola 7 – 9 Biologi
Genetik handlar om hur gener ärvs och påverkar våra egenskaper

Innehåll

Innehåll

 

Mål som du ska sträva mot:

Kopplingar till läroplan

 •  
   Utvecklar kunskap om människokroppens byggnad och funktion
 •  
   Utvecklar kunskap om livets villkor och utveckling och kan se sig själv och andra livsformer i ett evolutionsperspektiv
 •  
   Utvecklar sina insikter i den tekniska kulturens kunskapstraditioner och utveckling och om hur tekniken påverkat och påverkar människan, samhället och naturen

Det här ska du kunna:

 • Känna till begreppen DNA,gen och kromosom
 • Kunna skilja mellan vanlig celldelning och reduktionsdelning
 • Veta hur dominanta och recessiva anlag ärvs och styr egenskaper
 • Vet hur könet ärvs styr egenskaper
 • Ha kunskap om mutationer
 • Känna till genetiska tillämpningar som växt och djurförädling, genteknik, DNA-analys och kloning
 • Föra laborationsrapporter

Det är ska du fördjupa dig i

 • förklara hur DNA är uppbyggt och hur den kopierar sig själv
 • rita modeller av mitos och meios och förklara vad det är som sker
 • vad som menas med intermediär nedärvning och hur detta fungerar
 • förklara hur könsbundet arv fungerar
 • ge exempel på ärftliga och icke-ärftliga mutationer och förklara hur de uppstår
 • ge exempel på och analysera för- och nackdelar med genteknik
 • ge exempel på hur gentekniken påverkar människan, samhället och naturen

Så här arbetar vi för att nå målen:

Ni kommer att läsa och diskutera med hjälp av olika artiklar. Söka fakta på internet och genom digitala läromedel. Ni kommer att få lära er hur man gör korsningsscheman. Se på film och resonera kring olika dilemman gällande arv och miljö. Utföra laborationer och föra labbrapporter och skriva faktatexter där laborationsrapporter sammanställs med teorier.

 

Matriser

Bi
Bedömningsmatris i biologi

Generell bedömningsmatris i Biologi år 7-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
Muntlig Kommunikation
Du ger förslag på svar Följer diskussioner
Du motiverar hur du kommer fram till ditt förslag Deltar i diskussioner
Du motiverar för varför du kommer fram till slutsatser. Deltar i diskussioner samt fördjupar och bredda dem
Du motiverar för varför du kommer fram till slutsatser. Deltar i diskussioner samt fördjupar och bredda dem och bidrar med ytterligare frågeställningar
Skriftlig kommunikation
Tar del av information. Skapar enkla texter som svarar på givna frågor
Skapar texter som förklarar ”hur” samt tänker på syfte och målgrupp
Bearbetar informationen som man får så den passar i nya situationer. Skapar välutvecklade texter som förklarar varför samt anpassar den till syfte och målgrupp
Bearbetar informationen som man får så den passar i nya situationer. Skapar välutvecklade texter som förklarar och fördjupar genom olika perspektiv samt anpassar texten till syfte och målgrupp
Laboration
Du genomför planerade undersökningar Du följer givna frågeställningar Du använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt
Du genomför planerade undersökningar Du använder utrustning på ett säkert och i huvudsak ändamålsenligt sätt
Du genomför planerade undersökningar Du använder utrustning på ett säkert och i huvudsak ändamålsenligt och effektivt
Bearbetning av laboration
Du har en enkel laborationsrapport som svarar på vad som händer
Du formulerar egna frågeställningar inom det givna Du har en utvecklad laborationsrapport som förklarar hur saker fungerar
Du formulerar egna frågeställningar och kan sätta de i nya sammanhang Du har en välutvecklad laborationsrapport som förklarar hur och varför samt drar resultaten till nya situationer.
Du formulerar egna frågeställningar och kan sätta de i nya sammanhang Du har en välutvecklad laborationsrapport som förklarar hur och varför samt drar resultaten till nya situationer. Du avbildar resultat med exakthet och precision.
Begrepp
Du har Grundläggande kunskaper som du visar genom att ge exempel och beskriva dessa. Du kan beskriva begrepp, modeller och teorier. Du beskriver enkla samband inom det specifika ämnesområdet
Goda kunskaper som du visar genom att förklara hur och visa på samband inom dessa Du förklarar hur och kan använda dig av begrepp, modeller och teorier. Förklara mera ingående och komplexa samband inom det specifika ämnesområde
Du har Mycket goda kunskaper som du visar genom att förklara hur och varför och visa på samband inom dessa och kan sätta de i andra sammanhang Du förklarar hur och varför och kan använda dig av begrepp, modeller och teorier. Du förklarar komplexa samband och koppla ihop dessa med andra ämnesområden.
Samhällskoppling av begrepp
Du ger exempel på och beskriver några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för vårt levnadsvillkor. Du beskriver frågeställningar kring miljö och hållbar utveckling
Du förklarar hur och visar på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för vårt levnadsvillkor. Du kan förklara hur gällande frågeställningar kring miljö och hållbar utveckling fungerar Du förklarar hur och visar på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för vårt levnadsvillkor. Du kan förklara hur gällande frågeställningar kring miljö och hållbar utveckling fungerar
Du förklarar hur och varför kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för vårt levnadsvillkor och kan sätta dem i nya sammanhang. Du kan förklara varför gällande frågeställningar kring miljö och hållbar utveckling fungerar och hänger ihop
Du förklarar hur och varför kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för vårt levnadsvillkor och kan sätta dem i nya sammanhang. Du kan förklara varför gällande frågeställningar kring miljö och hållbar utveckling fungerar och hänger ihop och du ger förslag på hur hållbar utveckling kan utvecklas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: