Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KEMI åk 4+5

Skapad 2020-01-14 22:38 i Storkyrkoskolan Stockholm Grundskolor
Övergripande innehåll ur "Boken om fysik och kemi"
Grundskola 4 – 6 Kemi
Kemi handlar om sådant som finns i vår vardag och påverkar våra liv. Kanske ser du inte ens allt? Hur kan det komma sig? Vi ska lära oss mer om vad saker är gjorda av, undersöka fakta och förklaringar. Du kommer att arbeta mycket med viktiga begrepp och ord som kan hjälpa dig förstå och förklara det vi lär oss.

Innehåll

 

Så arbetar vi

 • Vi läser "Boken om Fysik och Kemi".

 • Vi arbetar med tillhörande arbetsbok, för att lära oss, befästa och repetera kunskaper.
 • Vi har genomgångar av bokens kapitel där viktiga begrepp och delar gås igenom.

 • Vi ser på filmer.
 • Vi diskuterar tillsammans och i mindre grupper eller par.
 • Vi gör enkla laborationer och undersökningar.

 • Vi kommer att jobba med quizlet och frågor på forms för att befästa viktiga begrepp.

Bedömning

- Du kommer att bedömas från hur du deltar i samtal under lektionen, både i stor och liten grupp.

- Du kommer också att få visa dina kunskaper genom skriftliga prov och muntliga samtal i undervisningen.

- Du kommer visa dina kunskaper genom att använda och första begrepp när du arbetar i arbetsboken.

- När vi gör laborerar skriver du en lab. rapport där du redogör för resultat, ställer en hypotes och beskriver vilka material du använder, samt beskriver laborationens olika steg.

- Du kommer bedömas utifrån hur du använder och kan förklara begrepp och ord som är viktiga i KEMIN och FYSIKENS delar vi arbetar med.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
kemi åk 4+5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
 • Ke  A 6
Du genomför undersökningen och laborationen och diskuterar på ett enkelt sätt både hypotes och resultat med din grupp. Du skriver en lab. rapport med samtliga delar.
Du genomför undersökningen och laborationen genom att följa instruktionen. Du diskuterar både hypotes och resultat med din grupp. Du reflekterar över resultatet genom att fundera på varför det blev som det blev. Du skriver en lab. rapport med samtliga delar där du beskriver dem väl.
Du genomför undersökningen och laborationen noggrant och följer alla steg i instruktionen och diskuterar både hypotes och resultat med din grupp. Du reflekterar över resultatet genom att fundera på varför det blev som det blev. Du skriver en lab. rapport med samtliga delar där du beskriver dem mycket väl. Du kan ge förslag på hur experimentet skulle kunna vidareutvecklas.
Använda information och begrepp
- Vattnets kretslopp och former - Hur olika saker är uppbyggda och några materials egenskaper. - hur olika material kan återvinnas och användas på nytt. - Hur fotosyntesen fungerar - luftens egenskaper och sammansättning - hur PH-värde mäts och påverkar ex. vatten.
Du visar att du förstår och använder några begrepp på ett enkelt sätt och behöver ibland hjälp av stödfrågor för att kunna utveckla dina svar.
Du visar att du förstår och använder fler begrepp för att beskriva och förklara hur något är eller fungerar.
Du visar att du förstår och använder fler begrepp för att beskriva och förklara hur något är eller fungerar. Du ger utvecklade svar och ställer frågor för att lära dig mer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: