Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

La casa

Skapad 2020-01-15 03:56 i Brattebergsskolan 7-9 Öckerö
Grundskola F – 9
Genom att arbeta med det här tema kommer ni att utveckla era förmågor i spanska för att kunna berätta och beskriva om er boende.

Innehåll

Lokal Pedagogisk planering

Tema : La casa

Åk: Séptimo

 

Innehåll

 

Syfte

 • Förstå innehållet i enkla texter som handlar om boende och geografiska platser, 

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 

 • reflektera över hur man bor i spansktalande länder och göra jämförelser med egna erfarenheter.

Mål:

Att kunna berätta om ditt boende:

 • Var du bor

 • Hur du bor/ Hur bostaden ser ut invändigt och utvändigt

 • Med vilka du bor

 • Vad som finns i ditt område, vad du kan göra i ditt område

 • Vad du tycker om att bo där och varförArbetssätt:

 • Läser texter

 • Lyssnar på olika dialoger

 • Skriver texter

 • Gör filmer

 • Spela spel

 • RitarRedovisningssätt:

Du visar att du uppnå målen genom att både skriftligt och muntligt berätta och beskriva ditt boende. Du gör även läs och hörförståelse test.

Tidsåtgång:

Ca 3 veckor (3-6) , 6 lektioner.

En lektion för introduktion och repetition av vissa grammatiska aspekter.  

 

Färdigheter och moment som tränas:

Färdighet

Ord

Grammatik

Hörförståelse

Läsförståelse

Skriftlig produktion

Costa Rica

Ord för boende och geografi

Ord för olika typ av boende

Klockan, veckodagar. 

Substantiv, bestämd och obestämd artikel, possessiva pronomen, está/están _ hay, regelbundna -ar, -er och -ir verb, Adjektiv 

 

Kunskapskrav:

 

Se matris

 

Uppgifter

 • Mi casa

Matriser

La casa

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Ny nivå
Aspekt 1
Läsa
Du förstår det mest väsentliga i enkla texter och dialoger i skrift där man berättar om sitt boende och ställer frågor om vardagliga saker som hur och var man bor. Du kan välja och använda någon strategi för läsning.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer i enkla texter och dialoger i skrift där man berättar om sitt boende och ställer frågor om vardagliga saker som hur och var man bor. Du kan välja och använda strategier för läsning.
Du förstår helheten och väsentliga detaljer i enkla texter och dialoger i skrift där man berättar om sitt boende och ställer frågor om vardagliga saker som hur och var man bor. Du kan välja och använda strategier för läsning.
Ny aspekt
Lyssna
Du förstår det mest väsentliga i tydligt tal där man frågar och berättar om boende. Du kan välja och använda någon strategi för lyssnande
Du förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer i tydligt tal där man frågar och berättar om boende. Du kan välja och använda strategier för lyssnande
Du förstår helheten och väsentliga detaljer i tydligt tal där man frågar och berättar om boende. Du kan välja och använda strategier för lyssnande
Ny aspekt
Skriva ( + strategier
Du kan skriva enkla och begripliga texter och dialoger där du berättar om hur och var du bor. Du kan välja och använda någon strategi i din skrivprocess.
Du kan skriva enkla, relativt tydliga och till viss del sammanhängande texter och dialoger där du berättar om hur och var du bor. Du kan välja och använda olika strategier i din skrivprocess.
Du kan skriva enkla, relativt tydliga och relativt sammanhängande texter och dialoger där du berättar om hur och var du bor. Du kan välja och använda olika strategier i din skrivprocess.
Ny aspekt
Prata ( + strategier
Du kan formulera dig enkelt och begripligt i tal där du berättar och ställer frågor om boende. Du kan välja och använda någon strategi som löser språkliga problem.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande i tal där du berättar och ställer frågor om boende. Du kan välja och använda olika strategier som löser språkliga problem.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande i tal där du berättar och ställer frågor om boende. Du kan välja och använda olika strategier som löser språkliga problem.
Ny aspekt
Kulturella företeelser
Du kan i enkel form kommentera hur man bor i den spansktalande världen och jämföra med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan i enkel form kommentera hur man bor i den spansktalande världen och jämföra med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan översiktligt kommentera hur man bor i den spansktalande världen och jämföra med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: