Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hjälteresan - Skriva serier

Skapad 2020-01-15 07:47 i Grindskolan Norrtälje
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
I det här arbetsområdet får du träna på att skriva en berättelse om en hjälte med hjälp av både text och bilder. Vi använder oss av Hjälteresans struktur och får följa hjältens resa från den vanliga världen, ut i äventyret och tillbaka igen.

Innehåll

 

Tidsperiod 

 •  v 3- 6 vt 20

 

Förmågor 

 

 • - formulera sig och kommunicera i tal och skrift 

 • - anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang och  

 • - urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer. 

 
 

Vad ska jag lära mig? 

 

Målet med undervisningen är att du ska träna på att: 

 

 • - skriva berättande texter med enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling. 

 • - använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språket på rätt sätt. 

 • - kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar för att förstärka och levandegöra textens budskap. 
   
   

Hur ska jag visa det? 

 

 • Formativ bedömning

 • - Din lärkompis kommer att läsa din färdiga serie och kommentera några saker som var bra med den och ge en önskan på något som skulle kunnat förbättrats (kamratbedömning). 

 • - När arbetet är avslutat kommer du att titta tillbaka på arbetsprocessen för att värdera hur arbetet gick, vad var lättare/svårare i arbetet med serien? Vad kan du förbättra till nästa gång?

     Summativ bedömning

 • - När arbetsområdet avslutas kommer du att bli bedömd utifrån lärandematrisen nedan. 

 

Hur kan vi arbeta för att komma dit? 
 

 1. 1. Genomgång av Hjälteresans struktur.

 1. 2. Tankekarta – min hjälte. 

 1. 3. Feedback från lärkompis - rimlig handling? Förstår jag innehållet? 

 1. 4. Gör eventuella ändringar/justeringar. 

 1. 5. Skissa serierutor på papper (minst 6 st). 

 1. 6. Feedback från lärare och gör eventuella ändringar/justeringar. 

 1. 7. Genomgång Pixton Comic Maker (iPad). 

 1. 8. Skapa serien i appen på egen hand. 

 1. 9. Serien läggs in i OneNote. 

 1. 10. Feedback från lärkompis – Two stars and a wish. 

 1. 11. Självbedömning – hur gick det? 

 1. 12. Bedömning av lärare. 

 

 

I slutet av arbetsområdet får du möjlighet att visa upp och prata om din färdiga serie inför klassen.

Det är inget måste, bara om du vill. 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
  Sv  C 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
  Sv  C 6

Matriser

Sv SvA
Hjälteresan - Bedömningsmatris

Godtagbar
Mer än godtagbar
Berättande texter
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
Kombinera text & annan estetik
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: