Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dans le magasin de vêtements

Skapad 2020-01-15 07:50 i Abrahamsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F Moderna språk - språkval
Bonjour! Vi fortsätter med vår tidigare pedagogiska planering fram till och med vecka 5. I planeringen hittar du information om syftet med arbetsområdet, bedömning, läxor och prov. Bon courage! Catharina

Innehåll

 

Dans le magasin de vêtements

 

Tid: v. 45–5

 

Varför ska vi arbeta med det här?

 

När du besöker Frankrike eller ett annat fransktalande land, är det bra att kunna klara av en affärssituation, vilket alltså är syftet med arbetsområdet. Vi kommer att repetera och lära oss nya ord som behövs i en affärssituation såsom till exempel olika klädesplagg, färger, räkneord.

 

Följande centrala innehåll står i fokus:

 

  • Vardagliga situationer
  • Olika former av samtal, dialoger
  • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

 

 

 

Det här kommer du att få undervisning om:

 

Ordförråd:

 

-          Affärsfraser

 

-          Kläder

 

-          Tiotal och hundratal

 

-          Färger (repetera)

 

 

 

Grammatik:

 

-          Adjektivets böjning och placering

 

-          Verbet ”avoir” för alla personliga pronomen

 

-          Il och elle för den/det

 

-          Obestämd och bestämd artikel i singular och plural

 

-          Ordet inte på franska

 

Det här ska du lära dig:

 

-          Du ska förstå och kunna använda dig av vanliga ”affärsfraser”

 

-          Du ska kunna klädesplagg, färger och priser på franska

 

-          Du ska visa förståelse för den grammatik som vi går igenom.

 

Matris – Kunskapskrav som testas:

 

 

E

C

A

Hörförståelse

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

 

 

 

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med ett godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

 

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. 

Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. 

 

 

Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Hörstrategier

Eleven kan välja och använda sig av någon strategi för lyssnande-

Eleven kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.

Eleven kan i viss utsträckning välja att använda sig av strategier för lyssnande.

Samtala muntligt

I interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

 

Din dialog innehåller de delar som ska finnas med (se nedan). Du talar förståeligt.

I interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.

 

Här handlar det om att uttalet ska vara bättre än på E-nivå men också i viss mån grammatiken (t.ex. inte vous a).

I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Här gäller det, precis som på C, att ha ett bra uttal och vara duktig på att använda grammatik som vi har gått igenom (färgernas böjning och placering t.ex.) Det gäller också att vara noga med artigheten (vous)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preliminär planering v. 45–5

 

 

Lundi

Mardi

Mercredi

v.45

·         En ny planering

·         Le vêtements, voir

https://www.youtube.com/watch?v=JDidxfQ4qB4

·         https://urskola.se/Produkter/196340-Alors-parle-Les-vetements

 

 

 

·         Coup d’envoi s 52 i övningsboken (öb)

·         Chapitre 3a Au voleur! s 46 i textboken (tb)

 

Läxa vecka 45:

·          Lyssna på text 2c s 36–37 (tb) och träna på uttalet

·         Repetera glosorna till text 2c s 109 (tb)

·         Je te donne 100 euros. Que’est-ce que tu veux acheter sur www.laredoute.fr?

·         De obestämda och bestämda artiklarna s 56 och 50 (tb)

·         Uppgifter s 52–59 (öb)

           

v.46

·         La mode - on regarde un clip, un défilé de mode

·         Uppgifter s 52–59 (öb)

·         www.ovningsmastaren.se

 

 

 

·         La chanson ”La Garde Robe D’Elisabeth, voir www.youtube.com

·         Adjektivets böjning och placering s 51, 99 (tb)

·         Arbete med kopior

·         Uppgifter s 58 övn 14, s 68–71 (öb)

 

Läxa vecka 46:

·         De obestämda och bestämda artiklarna s 50 och 56 (tb)

·         Glosorna s 110 (Au voleur! - On entre?) (tb)

·         Provgenomgång

 

v.47

·         Negationen ne…pas

·         Kommunicera på franska med ordkort

 

 

·         Genomgång tiotalen och hundratal s 51

·         Arbeta mer med adjektivets böjning och placering.

·         Coup d’envoi 3b

s 60 (öb)

           

Läxa vecka 47:

·         Glosorna s 110 (tb) (d’accord- seulement)

·         Verben parler och aimer i presens s 102 (tb)

·         Kontrollera att du är klar med alla uppgifter till chapitre 3a!

·         Chapitre 3b s 52–55 (tb)

          

v.48

·         Chapitre 3b tb

·         Öb s 60–71

·         Coup d’envoi, chapitre 3c, s 72 (öb) 

·         Chapitre 3c, s 58–59 (tb)

 

Test de français:

·         Kontrollera att du är klar med alla uppgifter till chapitre 3b!

v.49

·         Verbövning två och två

 

·         Arbeta med affärsdialogerna

Läxa vecka 49:

·         Glosorna till Le pantalon disparu s 110 (tb)

·         Arbeta med affärsdialogerna

 

v.50

·         Fransk artighet:

·         https://urskola.se/Produkter/196339-Alors-parle-La-politesse

 

 

Läxa vecka 50:

·         Repetera räkneord s 100 (tb)

·         Spela upp affärsdialogerna

·         Övningar med regelbundna –er-verb Allez hop!

 

v.51

 

·         Betygsprat/film

·         Betygsprat/film

Läxa till vecka 51:

·         Glosorna till 3b C’est bientôt Noël s 111 (tb)

·         Noël en France

·         Une chanson de Noël ”Vive le vent d’hiver” jämförelse med den engelska varianten

 

v. 2

          Vacances de Noël

      Vacances de Noël

Vacances de Noël

 

v. 3

·         Genomgång av grovplaneringen fram till vecka 9

·         Digiexam – var ser du dina resultat?

·         Repetition av regelbundna –er-verb

·         Repetitions-

uppgift – konstruera egna meningar

         Regelbundna –er-verb

          Repetera affärsdialogerna

        Kommunicera på franska med talkort

Läxa till vecka 3:

        Spela upp affärsdialogerna        Genomgång av läxa till vecka 4

       Övningsboken, coup d’envoi 3c La fête chez Maxime s 72

         Textboken s 58,3c La fête chez Maxime

v. 4

·         Verbspel

·         Alors demande!

La mode en Tunisie: https://urplay.se/program/184176-alors-demande-la-mode-en-tunisie

         Kommunicera på franska med talkort

         Övningsboken s 73–80

Läxa till vecka 4:

       Regelbundna – er-verb i presens, s 102 i textboken samt de regelbundna verben på s 1 i övningsmaterialet

         Läxförhör

         Genomgång av läxa till vecka 5

        Övningsboken s 73–80

v. 5

·         Läsförståelse, textboken s 64–65

·         Övningsboken s 81

        Textboken s 62–63, frukter

         Kommunicera på franska (aimer-övning)

        Övningsboken s 82–83, självbedömning

Läxa till vecka 5:

         Textboken s 99, adjektiv

        Läxförhör

        Genomgång av läxa till vecka 6

        Sista lektionen för arbete med text 3c

v. 6

·         Ny pedagogisk planering för kapitel 4, se den nya planeringen

 

 

Läxa till vecka 6:

         Glosorna till La fête chez Maxime (La fête chez Maxime – je panique) s 111 och lyssna på texten s 58–61 i tb.

         Använd www.ovningsmastaren.se

         Läxförhör

         Genomgång av läxa till vecka 7

       Information om provet vecka 8

v. 7

 

 

Läxa till vecka 7:

         Textboken s 62–63, frukter

         Glosorna till La fête chez Maxime (ensuite – trop gentil) s 111 (tb) och lyssna på texten s 58–61 (tb)

Använd www.ovningsmastaren.se !

v. 8

 

 

Prov den 19 februari

 

v. 9

  Les vacances de sport

Les vacances de sport

       Les vacances de sport

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: