Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Snick- och Snackgruppen VT-20

Skapad 2020-01-15 08:03 i Gemensamt i Örebro förskolor Örebro
Förskola
Snick och Snack Vännerna i Kungaskogen går på utflykt

Innehåll

Grovplanering av vårens arbete med Snick och Snack. Planeringen fylls på vart efter terminen går och det blir tydligare var barnen befinner sig i sin inlärning och vad de visar intresse för. Fokus ligger på de olika delarna i hållbar utveckling, miljö/ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

 

Miljö/ekologisk hållbarhet:

Vart är vi? [nulägesbeskrivning]

Barnen visar ett stort intresse för naturen, maskar och att ta hand om planeten.

Det är i början av terminen och perfekt läge att starta med olika projekt kring naturen och miljön. Vädret är ostadigt och orimligt varmt för årstiden, vilket är både positivt och negativt. Positivt för att vi har en enkel utgångspunkt för att börja prata om klimatet/klimatkrisen, och hur vi tillsammans kan göra så att planeten mår bättre. Negativt för att det opålitliga vädret gör det svårt att förutsäga hur det ska gå med odlingarna under våren.

 

 

 

Vart ska vi? [vad ska det leda till]

Vi vill uppnå:

 • En ökad förståelse för hur människans val påverkar naturen och hur vi kan fatta bra beslut
 • En grundläggande kunskap om olika kretslopp, tex maten, vattnet
 • En ökad förståelse för hur människa och natur kan hjälpa varandra
 • En ökad förståelse för vad växter behöver för att växa och må bra
 • En ökad förståelse för att det inte måste vara krångligt att odla

 

Hur gör vi? [planering]

 • Arbeta med kompostering (Bokashi)
 • Samtala om hur vår planet mår, och hur vi skulle kunna hjälpa den att må bättre
 • Vinterodla, ute och inne

 

Hur blev det? [uppföljning och analys]

 

Ekonomisk hållbarhet:

Vart är vi? [nulägesbeskrivning]

Barnen visar ett stort intresse för att ta hand om vår planet. De har en grundläggande kunskap om att saker kostar pengar och att pengar är en ändlig resurs. Det finns en viss kunskap om konsumtion och att man inte "bara kan köpa nytt"

 

 

 

Vart ska vi? [vad ska det leda till]

Vi vill uppnå:

 • En ökad förståelse för pengars värde
 • En ökad medvetenhet om hur man kan använda befintliga resurser
 • En ökad medvetenhet om att spara på olika resurser, tex papper och vatten
 • En ökad förståelse för konsekvenserna av att slösa med resurser

 

Hur gör vi? [planering]

Detta går mycket ihop med klimat och miljö vilket gör att dessa områden går hand i hand.

 • Arbeta med kompostering (befintlig resurs)
 • Samtala om konsekvenserna. Var kommer papper från, hur blir det om vi inte har några träd? Etc.

 

Hur blev det? [uppföljning och analys]

 

Social hållbarhet:

Vart är vi? [nulägesbeskrivning]

Social hållbarhet handlar i grova drag om att vara en god samhällsmedborgare, vilket är något vi ständigt arbetar med i barngruppen. Både i Snick- och Snack men även i hela gruppen. Allas trygghet, allas lika värde och allas rätt till lika behandling är en del av detta, men även att vara en bra kompis.

 

Vart ska vi? [vad ska det leda till]

 • Ökad förståelse för att man kan tycka olika och att båda/flera kan ha rätt
 • Ökad förståelse för att vara en bra kompis och varför det är viktigt
 • Ökad förståelse för gemenskap, och att alla kan vara med
 • Ökad förståelse för vikten av att komma överens och kunna kompromissa med varandra

Hur gör vi? [planering]

 • Arbetar med ICDP
 • Arbetar med materialet Snick- och Snack
 • Lyfter olika dilemman i samtal för att väcka tankar hos barnen

 

Hur blev det? [uppföljning och analys]

Uppgifter

 • Vecka 4

 • Vecka 9

 • Vecka 10

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: