Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt - Hur bor jag? (Kronan)

Skapad 2020-01-15 08:23 i 224581 Förskolan Hovet Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Vem bor var på Kronan och kan en bo på flera ställen? Är det någon som bor nära mig? Hur ser det ut där du bor? Har du några husdjur? Nallar? I detta projekt kommer barnen få presentera och visa en bild på sin port/sitt hus och sedan i en mindre grupp konstruera något kring detta. Vad är det barnen tycker är viktigt att berätta om? Vilka frågor ställer de till varandra? Vad är det de vill konstruera? Och hur går de till väga (materialval, samarbete)?

Innehåll

 

Projekt – Vem är jag? Hur bor jag?

 

·       Syfte (varför?) 

 

Då vi uppmärksammat att det är flertalet barn som gärna vill visa och berätta var de bor när vi ska iväg på utflykter i vårt närområde, tänkte vi att det skulle få bli starten av Kronans projekt – Hur bor jag, som en liten fördjupning till utmaningen Vem är jag, där barnen kontinuerligt ritar självporträtt för att synliggöra vilka som går på Kronan och att alla bor på olika sätt.

 

En pedagog berättade att hon bor i ett hus - något svårt för barnen att greppa ”bor det bara du i det huset och inte tusen?”.

 

Med detta projekt hoppas vi synliggöra barnen i gruppen för varandra och på så vis skapa en vi-känsla och visa barnen vilka det är som går på Kronan. Låta barnen lära känna varandra på fler sätt än bara genom leken. 

 

Vi är också nyfikna på att se deras utveckling kring skapande, deras tankar kring olika människors situation - skapa förståelse för allas lika värde och att alla är olika. Lyfta det interkulturella inom gruppen och utanför i världen.  

 

Konstruktion genom samarbete och med olika materiel.

 

Mål  

 

Läroplanen 

 

·       Jag och gruppen. – samarbete:

 

”förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra” (Läroplanen för förskolan 2018, s. 12).

 

”förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler” (Läroplanen för förskolan 2018, s. 18).

 

·       Skapande o Konstruktion:

 

”förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material  och redskap” (Läroplanen för förskolan 2018, s. 14).

 

·       Språk:

 

”förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld” (Läroplanen för förskolan 2018, s. 13).

 

·       Kultur:

 

”sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och  förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet (Läroplanen för förskolan 2018, s. 14).

 

·       Innehåll (vad?) 

 

Vem är jag? - Arbeta kontinuerligt med barnens Självporträtt, låt barnen göra ett nytt cirka en gång per månad. Påvisa skillnader på barnets utveckling sen förra gången. 

 

Hur bor jagInvolvera hemmet, be VH skicka en bild på huset/porten barnet bor i. Låt barnen sedan presentera sin port/hus, dokumentera presnetationen med text och bild, sätt upp bilderna, se efter likheter, skillnader, rita/konstruera - vad ser barnen som viktigt? Vilka detaljer tar barnet med? Hur ser det ut inuti? Är det någon som bor på mer än ett ställe? 

 

Efter presentation låta barnet tillsammans med ca 2-4 andra barn konstruera barnets rum/lägenhet/port/sak i rummet. Vad fokuserar barnen på i konstruktionen? Hur fungerar samarbetet?

 

Gå på besök och kika på husen i närområdet och eventuellt på barnens hus. Är det någon som bor nära? Finns det någon siffra på huset?

 

De äldre barnen kommer sedan att två och två/tre och tre konstruera miniatyrer av en lägenhet i lådor, där fokus är skapande i olika material samt samarbete.

 

Vidare arbete i projektet: Reflektera och samtala med barnen hur set kan se ut i andra delar av världen? Kan en bo på fler sätt? Tror ni att alla bor i ett hus? Varför tror ni att det är så? 

 

Eventuellt besöka slottet - vilka bor här (visst intresse för prinsessor)? Kan någon bo här? 

 

Finns det fler liknande ställen vi kan besöka? 

 

·       Metod (hur?) 

 

Förberedelser: Bild tas fram på barnets port och projiceras på väggen med hjälp av projektor.

 

Gruppen samlas först där en mindre grupp om ca 5-8 barn lyssnar till ett barn som får berätta om sin port. Pedagog finns med och stöttar barnet som presenterar med hjälp av frågor. När barnet känner sig nöjd med sin presentation bjuds de andra barnen in att ställa frågor. Sedan väljs ca 2-4 barn ut som tillsammans får konstruera något kring det barnet presenterat, barnet som presenterat sin port väljer vad de ska konstruera. De får tillsammans välja materiel till konstruktionen.

 

Inför varje presentation går vi igenom föregåendes för att tillsammans reflektera och se vad de gjorde.

 

När merparten barn har presenterat sin port och vi har samlat in materiel till miniatyrbygge kan några barn börja skapa miniatyrer av en lägenhet. De får tillsammans planera och komma överens om vad de vill ska finnas i lägenheten för att sedan konstruera föremålen i olika material.

 

·       VEM? 

 

Detta projekt riktar sig till samtliga barn på Kronan, där alla som vill kommer att få presentera sin port. I mindre grupper kommer de sedan att få arbeta vidare med barnets rum/port/lägenhet/del i rum på olika vis, så som skapande eller konstruktion. 

 

Pedagogen som håller i aktiviteten dokumenterar vad barnen säger och gör med hjälp av dator och kamera.

 

·       Eventuellt vidare arbete

 

Min familj - synliggör familjen, hur ser den ut, vilka finns inräknade i den - låt barnen rita. 

 

Ser allas familjer likadana ut? Hur kan en familj se ut? Vem bestämmer vilka som ingår i familjen? 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: