Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dina rättigheter

Skapad 2020-01-15 08:27 i Norretullskolan Kristianstad
Planeringsmall för Norretullskolan i Kristianstad
Grundskola 7 Samhällskunskap
Vi kommer undersöka hur ett samhälle är uppbyggt och vilka rättigheter och skyldigheter vi medborgare har.

Innehåll

Om arbetet: Vi kommer börja med att undersöka samhällets uppbyggnad, varför vi läser ämnet och därefter vad de mänskliga rättigheterna innebär. Vi kommer också analysera vilka rättigheter och skyldigheter man har i ett demokratiskt land. Vi kommer även att se hur olika rättigheter kränks  i olika delar av världen och vad de kan leda till.

 

 

Följande kommer att bedömas

  •  Samhällsstrukturer: Era kunskaper om samhällets uppbyggnad.
  •  Undersöka strukturer i samhället: Er förmåga att undersöka hur samhällets olika delar fungerar.
  •  Använda begrepp: Er förmåga att använda och förstå viktiga begrepp.
  •  Påverka & påverkas: Er förmåga att resonera om hur individer och samhällen påverkar och påverkas av varandra.
  • Undersöka samhällsfrågor: Er förmåga att undersöka rättigheter och skyldigheter i olika länder.
  • Värdera & uttrycka ståndpunkter: Er förmåga att värdera och ta ställning kring olika rättigheter och skyldigheter.
  • Mänskliga rättigheter: Era förmåga att förklara vad de mänskliga rättigheterna är och dess betydelse.
  • Minoriteters särställning & rättigheter: Er förmåga att redogöra för några minoriteters rättigheter.
  • Demokrati: Er förmåga att resonera om demokratiska rättigheter och skyldigheter.
  • Information & källor: Er förmåga att undersöka och använda olika källor.

Matriser

Sh
Bedömningsmatris planering, Norretullskolan

ej godtagbara kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Eleven når
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: