Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra åk 9

Skapad 2020-01-15 08:36 i Hälsinggårdsskolan Falun
Planering utifrån matematikboken x, kapitel 1.
Grundskola 7 – 9 Matematik
Planering för algebra i matematik årskurs 9.

Innehåll

Ur lgr11

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

 • föra och följa matematiska resonemang, och

 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatserCentralt innehåll enligt kursplanen

 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer

 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta

 • Metoder för ekvationslösning

 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt

 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer

 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder

 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden

 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationerMål för arbetsområdet

I detta arbetsområde kommer du få lära dig:

 • egenskaper hos och användning av variabler

 • teckna och tolka uttryck som beskriver vardagliga och matematiska situationer

 • undersöka mönster i talföljder och bilder samt uttrycka mönstren algebraiskt

 • förenkla uttryck med flera räknesätt, parenteser och potenser

 • metoder för att lösa ekvationer och pröva lösningar

 • ekvationssystem

 • använda ekvationer för att lösa problemlösning

 • värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang

 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitletArbetsformer och bedömning

 

För att uppnå målen kommer genomgångar av olika moment att hållas, tid för enskild räkning av uppgifterna i boken kommer också att ges. På lektionerna kommer olika begrepp och lösningsmetoder diskuteras, både i större och mindre grupper. Någon läxa kommer också att ges. Området kommer bedömas bl.a. genom läxor, muntliga diskussioner i grupp och enskilt med lärare, redovisningar samt prov.

 

Matriser

Ma
Algebra

E
C
A
Problemlösning
Du visar grundläggande kunskaper i matematisk problemlösning genom att lösa problem på ett i huvudsak fungerande sätt. Du väljer metoder med viss anpassning till problemtypen.
Du visar goda kunskaper i matematisk problemlösning genom att lösa problem på relativt väl fungerande sätt. Du väljer metoder med god anpassning till problemtypen.
Du visar mycket goda kunskaper i matematisk problemlösning genom att lösa problem på väl fungerande sätt. Du väljer metoder med mycket god anpassning till problemtypen.
Begrepp
Du visar grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och samband mellan begreppen genom att du kan använda dig av och förklara begreppen.
Du visar goda kunskaper om matematiska begrepp och samband mellan begreppen genom att du kan använda dig av och förklara begreppen.
Du visar mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och samband mellan begreppen genom att du kan använda dig av och förklara begreppen.
Metoder
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande metoder med viss anpassning till uppgiften med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga metoder med relativt god anpassning till uppgiften med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva metoder med god anpassning till uppgiften med mycket gott resultat.
Resonemang
Du kan föra ett enkelt resonemang om hur man löser en uppgift. Du kan också ge någon kommentar till resultatets rimlighet.
Du kan föra ett utvecklat resonemang om hur man löser en uppgift. Du kan också fundera kring resultatets rimlighet.
Du kan föra ett välutvecklat resonemang om hur man löser en uppgift. Du kan också på ett utvecklat sätt fundera kring resultatets rimlighet.
Kommunikation
Du kan redovisa dina lösningar på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då olika matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan redovisa dina lösningar på ett ändamålsenligt sätt och använder då olika matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan redovisa dina lösningar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då olika matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: