Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri årskurs 7, vt-20

Skapad 2020-01-15 08:39 i Hälsinggårdsskolan Falun
Planering utifrån matematikboken x, kapitel 1.
Grundskola 7 – 9 Matematik
Planering för kapitel 3, geometri i matematik årskurs 7.

Innehåll

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

 • föra och följa matematiska resonemang, och

 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Centralt innehåll enligt kursplanen

 • Rimlighetsbedömningar vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.

 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder

 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olikaämnesområden

 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer

Mål för arbetsområdet

I detta arbetsområde kommer du få lära dig:

 • prefix och enheter
 • känna igen och jämföra olika vinklar
 • mäta och rita vinklar
 • sambandet mellan antalet hörn och vinkelsumman hos månghörningar
 • identifiera och namnge olika geometriska figurer
 • konstruera olika geometriska figurer
 • beräkna omkrets och area hos vanliga geometriska figurer
 • sambandet mellan figurers form och deras omkrets och area
 • använda skala för att matematiskt beskriva förhållanden i vardagen
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Arbetsformer och bedömning

För att uppnå målen kommer genomgångar av olika moment att hållas, tid för enskild räkning av uppgifterna i boken kommer också att ges. På lektionerna kommer olika begrepp och lösningsmetoder diskuteras, både i större och mindre grupper. Någon läxa kommer också att ges. Området kommer bedömas bl.a. genom läxor, muntliga diskussioner i grupp och enskilt med lärare, redovisningar samt prov.

Matriser

Ma
Geometri

E
C
A
Problemlösning
Du visar grundläggande kunskaper i matematisk problemlösning genom att lösa problem på ett i huvudsak fungerande sätt. Du väljer metoder med viss anpassning till problemtypen.
Du visar goda kunskaper i matematisk problemlösning genom att lösa problem på relativt väl fungerande sätt. Du väljer metoder med god anpassning till problemtypen.
Du visar mycket goda kunskaper i matematisk problemlösning genom att lösa problem på väl fungerande sätt. Du väljer metoder med mycket god anpassning till problemtypen.
Begrepp
Du visar grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och samband mellan begreppen genom att du kan använda dig av och förklara begreppen.
Du visar goda kunskaper om matematiska begrepp och samband mellan begreppen genom att du kan använda dig av och förklara begreppen.
Du visar mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och samband mellan begreppen genom att du kan använda dig av och förklara begreppen.
Metoder
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande metoder med viss anpassning till uppgiften med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga metoder med relativt god anpassning till uppgiften med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva metoder med god anpassning till uppgiften med mycket gott resultat.
Resonemang
Du kan föra enkla matematiska resonemang och göra någon kommentar kring rimlighet.
Du kan föra utvecklade matematiska resonemang och föra en diskussion kring rimlighet.
Du kan föra välutvecklade matematiska resonemang och föra en utvecklad diskussion kring rimlighet.
Kommunikation
Du kan redovisa dina lösningar på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då olika matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan redovisa dina lösningar på ett ändamålsenligt sätt och använder då olika matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan redovisa dina lösningar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då olika matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: