Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Myrans pedagogiska planering undervisning barnens intresse för skriftspråk

Skapad 2020-01-15 08:47 i Bosgårdens pedagogiska enhet - Verksamhetsplaner Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Myran har fått brev. Det är bokstäver. Månulven Gul hjälper barnen att läsa vad det står i brevet. Det är månulvarna som skrivit brevet. Med sagan som grund för det lustfyllda lärandet får barnen på Myran uppmärksamma skriftspråket.

Innehåll

VARFÖR?


Vi vill ta vara på barnens intresse och erfarenheter för skriftspråk genom att skriva brev tillsammans med barnen och uppmärksammar dem på skriftspråk. 

 

 

VAD?


Vi undervisar om skriftspråkets betydelse och användningsområde.

 

HUR?


Vi utgår ifrån barnens intressen och erfarenheter. Barnen på Myran visar intresse för månulvarna. Månulvarna skickar ett brev till barnen på myran. De vill brevväxla med barnen. Barnen på myran får skriva brev tillbaka till månulvarna. Alla barn skriver sina namn på breven så Månulvarna vet vem som skickat breven.
 Sedan postar vi breven på brevlådan.

 

Hur ska det dokumenteras?

  • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
  • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att föra dialog hemma tillsammans med sina barn.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: