Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elens väg

Skapad 2020-01-15 08:50 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Teknik Fysik
Arbetsområde i fysik och teknik, våren 2020.

Innehåll

Elens väg i stort och smått

Arbetsområdet elektronik är ett område som berör både ämnena teknik och fysik. I de respektive kursplanerna kan vi läsa:

 

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

 

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

 

Centralt innehåll

Arbetsområdet kommer att behandla följande centrala innehåll från kursplanerna:

 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital

teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem. (TK)

 • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras. (TK)

 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid

produktion och distribution av elektricitet. (TK)

 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet (TK)

 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar (TK)

 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer (TK)

 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället (FY)

 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden (FY)

 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik (FY)

 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang (FY)

 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning (FY)

 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter,

till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av

egenskaper hos omgivningen. (FY)

 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor

och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier. (FY)

Mål för arbetsområdet

Målet för arbetsområdet är att du skall lära dig mer om elektrisk energi och sambandet mellan elektricitet och magnetism. Du kommer att få lära dig om olika uppfinningar där man utnyttjar detta samband, och hur dessa uppfinningar används för att producera och distribuera elektricitet. Du kommer också att få reflektera över hur vi använder elektricitet och eventuella faror med elektricitet och strålning. Avslutningsvis kommer vi att arbeta praktiskt med elektronik.

 

Arbetsformer och bedömning

Under arbetsområdet kommer genomgångar att hållas. Vi kommer också att arbeta med uppgifter och frågeställningar från läroböcker. Praktiska moment kommer också att genomföras.  Vi använder oss i detta området av boken Spektrum fysik samt boken PULS teknik.

 

Dina kunskaper visar du:

 

 • teoretiskt och praktiskt på lektionerna

 • genom en skriftlig inlämningsuppgift

 • muntligt förhör i elektronik genom en film

Matriser

Fy Tk
Elens väg

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Från vindkraftverk till elvisp (FY)
Du får med de tre delarna (generatorn, transformatorn och elmotorn) och kan på ett grundläggande sätt förklara deras olika funktion med hjälp av ett vardagligt språk.
Du får med de tre delarna (generatorn, transformatorn och elmotorn) och kan på ett utvecklat sätt förklara deras olika funktion och hur de fungerar tillsammans. Du använder dig av fysikens begrepp och till största delen av ett naturvetenskapligt språk.
Du får med de tre delarna (generatorn, transformatorn och elmotorn) och kan på ett välutvecklat sätt förklara deras olika funktion och hur de fungerar tillsammans. Du kan också förklara likheter och skillnader mellan de olika delarna. Du använder dig av fysikens begrepp och av ett naturvetenskapligt språk.
Elektronik och programmering (TK)
Du visar grundläggande förståelse för hur elektronik och programmering kan samverka och bidrar till att få era projekt att fungera.
Du visar utvecklad förståelse för hur elektronik och programmering kan samverka och leder gruppen framåt i arbetet med projekten.
Elektronik (TK)
Du visar grundläggande förståelse för elektronik genom att kunna namnge de enskilda komponenternas och förklara något kring hur spelet fungerar.
Du visar god förståelse för elektronik genom att kunna namnge och förklara de enskilda komponenternas funktion och till största delen hur spelet fungerar.
Du visar god förståelse för elektronik genom att kunna namnge och förklara de enskilda komponenternas funktion och hur de tillsammans samverkar för att få spelet att fungera.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: