Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia: Kalla kriget

Skapad 2020-01-15 09:00 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Självständigt arbete, fördjupning i enskild företeelse under Kalla kriget.
Grundskola 7 – 9 Historia
Kalla kriget, tiden före vår egen tid.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Vi kommer beröra följande delar i det centrala innehållet i historia:

Konkretiserade mål

I arbetet med Kalla kriget ska eleven kunna:

 • resonera om orsaker och konsekvenser av någon konflikt eller företeelse med koppling till det Kalla kriget,
 • se samband mellan händelser eller företeelser under Kalla kriget och nutid, och ange tänkbar fortsättning, som motiveras med kunskaper om nuet och historien,
 • välja ut lämpliga källor, och bedöma deras trovärdighet källkritiskt,
 • använda historiska begrepp, t ex begrepp som gäller en viss period som efterkrigstiden, eller kopplade till det man fördjupar sig i som järnridån, terrorbalans eller glasnost, eller kopplat till källkritik som tendenskriteriet eller närhetskriteriet.

Undervisningen

Eleven väljer ut en konflikt eller företeelse med koppling till Kalla kriget och fördjupar sig i den. (Detaljerad uppgift delas ut i klassrummet)

Lärarhandledning erbjuds, både under lektionerna och mellan lektionerna (skicka på FC).

Redovisningssätt är valfritt, men bör utformas i samråd med läraren. 

Bedömning

Jag bedömer elevens förmåga att:

 • resonera om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, här blir det viktigt att utveckla sina förklaringar och att ens slutsatser är underbyggda. Bra om man kan se på saker ur mer än ett perspektiv.
 • se samband mellan olika tidsperioder och ange tänkbar fortsättning, här är det centralt att resonemangen styrks med historiekunskaper och kunskaper om nuet. 
 • resonera om källors trovärdighet och relevans, här bedömer jag både förmågan att välja ut material som passar till uppgiften och förmågan att använda källkritiska metoder.
 • använda historiska begrepp, här tittar jag på förmågan att använda rätt begrepp vid rätt tillfälle.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Framväxten av det svenska välfärdssamhället.
  Hi  7-9
 • Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya makt förhållanden i världen.
  Hi  7-9
 • FN, nordiskt samarbete och framväxten av Europeiska unionen (EU).
  Hi  7-9
 • Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.
  Hi  7-9
 • Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor.
  Hi  7-9
 • Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Historia: Det sista kapitlet

------------------->
------------------->
------------------->
Beskriva
Att resonera om orsaker och konsekvenser
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Se samband
Att följa utvecklingslinjer mellan olika tidsperioder, men också att ange tänkbar fortsättning på dessa med stöd i historiekunskaper
Du beskriver enkla samband mellan olika tidsperioder. Du anger också en tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Du beskriver förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder. Du anger också en tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Du beskriver komplexa samband mellan olika tidsperioder. Du anger också en tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Källkritik
Att resonera om källors trovärdighet och relevans
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Begrepp
Att använda sig av historiska begrepp
Du använder historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt
Du använder historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt
Du använder historiska begrepp på ett väl fungerande sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: