Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novell utifrån text och dockteater år 8c

Skapad 2020-01-15 09:21 i Maserskolan Borlänge
Grundskola F – 9
Vi bearbetar novellens ingredienser och struktur tillsammans. Utifrån kunskaper om novellgenren så spelar vi dockteater och skriver en egen novell.

Innehåll

 

Pedagogisk planering i svenska år 8c

 

Lärare: Maria Näslund

 

Ämne: svenska

 

Arbetsområde: skriva novell

 

 

 

Visa kunskaper i följande ämnesförmågor:

 

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

 

 

 

Konkreta mål

 

·       Du ska utifrån texten ”The American Way” bearbeta novellens ingredienser tillsammans med mig och klassen 

 

·       Du ska använda dokumentet med ”The American Way” som du markerat novellens delar i, med tillhörande förklaringar, som stöd vid planeringen av en egen novell

 

·       Du ska skriva en novell utifrån din planering

 

·       Du ska, utifrån den bearbetade texten och samtal i din grupp, enas om en scen ur novellen som ni ska omsätta i dockteater

 

·       Du och dina kamrater ska utforma dockorna så att de stärker handlingen i scenens innehåll

 

·       Du och dina kamrater ska gestalta scenen så att allas röster ingår i inspelningen

 

·       Du och dina kamrater ska omsätta scenens innehåll och får då vara kreativa i syfte att t ex få budskapet i scenen att bli ännu tydligare

 

 

 

 

 

Bedömningsmatris, utifrån novellens ingredienser

 

Receptet för en novell

 

 

 

Ingredienser

 

 

 

·       Kasta sig direkt in i handlingen

·       Glömde av det.

·       Har försökt att kasta mig direkt in i handlingen.

·       Har kastat mig på ett genom

-tänkt sätt.

·       Scener

·       Nja, kanske någon men inte så genom-tänkt.

·       Ja, jag har fått handlingen att lyftas fram utifrån scenerna, mot vänd-punkten.

·       Ja, de känns väldigt passande och för läsaren fram på ett tydligt sätt mot vändpunkten i novellen.

·       En central händelse – ofta något slags problem

·       Vet inte?

·       Ja, den har jag planerat utifrån.

·       Innehållet rör sig medvetet och säkert runt den centrala-händelsen.

·       Vägen mot en lösning av problemet bygger upp spänningen i novellen, spänningstrådar

·       Saknas

·       Jag har lyckats formulera några som stärker den centrala händelsen

·       Ja, de kommer med jämna mellanrum och gör den centrala händelsen mycket spännande.

·       Ofta få personer, eftersom det bara ska finnas personer av betydelse för den centrala händelsen

·       Glömde nog av det.

·       Ja, jag har bara personer av betydelse för centrala händelsen med.

·       Ja, och jag har tänkt igenom dessa personer noga för att de ska passa

·       Miljö och person-beskrivningar görs endast om de är av betydelse för den centrala händelsen

·       Gör nog ingen sådan beskriv-

ning medvetet

·       Ja, jag har gjort ett par sådana i syfte att stärka den centrala händelsen.

·       Ja, de känns som jag har utformat dem så att de stärker hela spänningen i novellen.

·       När centrala händelsens problem får en upplösning så slutar novellen strax, brukar kallas för vändpunkten

·       Förstår nog inte det där.

·       Ja, det gör min och det känns passande.

·       Ja, jag har verkligen fått till en stegrande spänning som slutar precis där den ska.

·       Slutet skapar ofta eftertanke i sin koppling till den centrala händelsen

·       Vet inte?

·       Jo, novellen får läsaren att tänka efter.

·       Jo, den möjligheten till eftertanken blir stark.

·       Stycke-

indelning

·       Glömde jag nog

·       Har försökt att göra passande sådana

·       Jag har gjort dem med eftertanke och de växer fram som scener i novellen

·       Stycke-

inledning

·       Vad är det?

·       Ja, jag har försökt att föra temat vidare, från ett stycke, så att de leder över till nästa stycke. Vilket stärker läsförståelsen.

·       Ja, jag har fört temat till nästa stycke genom, att på ett mycket, säkert sätt stärka läs-

Förståelsen.

·       Tidsform

·       Vet inte hur jag ska se sånt.

·       Jag skriver oftast verben i rätt form, men ibland kan något enstaka verb krångla till det.

·       Ja, jag har full koll på i vilken form verbet ska stå i den text jag skriver, ibland rättar jag dem det sista jag gör.

·       Punkt och stor bokstav

·       Nja, inte så säker.

·       Oftast säker, men ibland gör jag någon onödigt lång mening som försvårar för en läsare.

·       Ja, jag har full koll på när det ska vara punkt och därefter stor bokstav.

·       Stavning

·       Osäker

·       Säker

·       Mycket säker

·       Förebilder för språket

·       Dåligt med sådana i bokform.

·       Nja, men jag har tagit upp läsningen igen och förstår att den satsningen är av stor betydelse för skriftspråket.

·       Jag har läst och läser böcker och jag förstår att de gett mig språkliga förebilder vilket påverkat mig till en säkrare skribent.

·       Bearbetning av innehåll och språk under novellens utformning

·       Nja, kom inte igång så att jag hann med det.

·       Ja, jag kom igång i tid, försökte själv och fick några utmanande förslag som jag försökte att utveckla, vilket bidrog till ökad läsbarheten.

·       Ja, jag kom igång i tid, tog stöttning som utmanade min skrivprocess vilket fick innehållet i novellen att verkligen lyfta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedömningsmatris – som stöd vid genomförandet av dockteater

 

Arbete med att gestalta karaktärerna i din scen så att de bidrar till att förmedla innehåll, spänning och eventuellt budskap i scenen.

Du gjorde det som krävdes för att få din docka/annat gestaltande, att fungera i dramatiseringen.

Du gjorde det som krävdes med engagemang, för att få din docka/annat gestaltande, att fungera på ett tydligt sätt i dramatiseringen.

Du gjorde det som krävdes på ett utvecklat sätt, för att få din docka/annat gestaltande, att fungera på ett tydligt sätt i dramatiseringen.

Förmedling av innehållet i tal och agerande.

Du agerade och du förde fram dina repliker så att innehållet synliggjordes för åskådarna.

Du agerade och du förde fram dina repliker på ett sätt som bidrog till att innehållet i scenen blev intressant och lockande för åskådarna.

Du agerade och förde fram dina repliker på ett mycket engagerat och inlevelsefullt sätt vilket verkligen bidrog till att åskådarna lockades av innehållet i scenen.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: