Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapa ett ansikte i lera

Skapad 2020-01-15 09:35 i Östergårdsskolan Halmstad
Skapa ett ansikte i lera
Grundskola 7 Bild
Du kommer nu fortsätta att arbeta tredimensionellt men med rödlera istället för penna och papper.

Innehåll

Du ska nu under 5 veckor skapa ett ansikte i lera. 

Du kommer få en klump lera där du ska arbeta fram ett proportionerligt ansikte. Du väljer själv hur ansiktet ska se ut, om det ska vara glatt eller ledsamt, en man, kvinna, hen, hår eller skallig osv. Men du behöver ha med alla ansiktets delar som mun, haka, näsa, kinder, ögon, ögonbryn, öron och hals. 

Vi kommer gemensamt titta på videon jag gjort samt gå igenom ansiktets proportioner under lektion 1.

Ni har sedan 4 veckor på er (4,5 lektioner) att skapa ett ansikte. 

 

Jag vill även att ni varje vecka fotar av hur långt ni kommit med er lera, skriver vad ni gjort, varför och hur i er lärlogg. 

Jag länkar även videon här om ni behöver repetition. 

https://www.youtube.com/watch?v=sVbWx0OgVZ0

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Bedömningsmatris Bild årskurs 7-9

Har bedömts under terminen
E
D
C
B
A
Bildframställning / kommunikation
Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap. Det ska gå och se ett budskap/känsla i verket/bilden.
 • Gr lgr11
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår..
Tekniker
Eleven ska skapa bilder med olika digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg och kunna behärska olika former av material.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dess kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Ansvar
Hur aktiv är eleven under arbetets gång och hur självgående är eleven.Eleven ska även kunna berätta vad denna gör när läraren frågar.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Reflektion
Eleven ska kunna förklara hur denna har arbetat och tänkt under arbetets gång. Vad har lyckats eller inte och varför?
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Begrepp
Eleven använder ord som tillhör bildens/konstens värld.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: