Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jorden runt tillsammans med Alfa-Beta

Skapad 2020-01-15 09:42 i Hindby Dibber Sverige AB
Förskola
Resan till Australien med fokus på Alfa-Beta

Innehåll

Syfte med undervisningen är att väcka barnens nyfikenhet och lust att lära om sin egna och andras kulturella identitet. Då vårt samhälle är präglat av mångfald vill vi undervisa barnen genom bilder, berättelser, digitala medel om landets kultur, språk och natur.

Varför?

För att göra barnen medvetna och nyfikna på andra kulturer och språk.

 

Hur ska undervisningen genomföras?

Uppstarten av vår resa till Australien påbörjas med en samlings undervisning där alla barn får möjlighet att ta del av berättelsen där en av pedagogerna berättar om den minsta kontinenten. Berättelsen har i syfte att väcka nyfikenhet och lust att lära hos barnen. Det är barnen som ska leda oss i fortsatt arbete baserat på sina egna frågor och funderingar kring det de kommer att möta i det nya landet och den nya kulturen. För att finna svaren på frågorna kommer vi att erbjuda barnen IPad, dator, böcker och besök på biblioteket. Då barnen har visat stort intresse för djur kommer vårt arbete kring Australien fokusera på djurlivet. De tre ansvarsgrupperna kommer att arbeta med: Det stora barriärrevet, öknen och småkryp.

Vi kommer även sätta fokus på det engelska språket.

Teman ska genomsyra hela dagen.

 

Hur ska reflektionen tillsammans med barnen organiseras?

Reflektionerna genomförs i helgrupp på samlingarna varje dag, i smågrupp när vi arbetar fokuserat på ett valt område och enskilt dagligen.

 

För vem ska undervisningen genomföras?

Undervisningen genomförs för alla barn på avdelningen.

 

Av vem?

Alla pedagoger har gemensamt ansvar för planeringen, genomförandet och utvärderingen av undervisningen.

 

Vad är målet med undervisningen? (delmål som är mätbara)

Väcka barns nyfikenhet för Australiens djurliv och språk. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: