Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Varför blev det krig?

Skapad 2020-01-15 10:04 i Österledskolan Halmstad
Grundskola F
Vi kommer under de närmaste veckorna att titta på historiska utvecklingslinjer genom att studera 1800-talet och orsaker till första världskriget. Vi kommer titta på likheter och skillnader kring människornas livsvillkor i början och i slutet av 1800-talet.

Innehåll

Vad ska vi kunna

Vi ska ta reda på vad som hände under industriella revolutionen, både i Storbritannien och i Sverige. Vad hände med Sveriges befolkning under 1800-talet och vilka nya idéer präglade människorna? Hur kan man använda sina kunskaper kring 1800-talet för att förklara att det i början av 1900-talet bröt ut ett våldsamt och fruktansvärt världskrig.

 

Hur ska vi arbeta

Vi kommer att arbeta med olika typer av texter – läromedelstexter, brev och anteckningar från dagböcker. Under arbetet kommer vi ha föreläsningar, gruppdiskussioner och mycket delaktighet i hur man vi ska utnyttja tiden på lektionerna. Allt material kommer finnas på Classroom.

 

 

Hur ska vi visa våra kunskaper

Vi kommer att ha ett Quizz-prov som utgår från frågorna vi arbetat med kring texterna. Den stora frågan som vi ska ägna tid åt är ”Varför blev det krig”?

 

1.    Industrialismen – läs och svara på frågor

2.    Idéer under 1800 – talet – Fördjupning och diskussion

3.    Första världskriget – föreläsning, häfte och Quizz

4.    Prov – Quizz och en resoneringsfråga:

 

Området kommer avslutas med ett skriftligt prov du vi ska resonera om orsakerna till första världskriget utifrån de fyra centrala förklaringar; kolonialism, imperialism, nationalism och allianser. På provet kommer man få ett av begreppen att resonera kring och man förbereder sig genom att öva på alla fyra.

 

E

C

A

Du har förklarat ett av de centrala begreppen och för något enkelt resonemang om hur detta var en bidragande orsak till kriget.

 

Du använder minst tre viktiga begrepp.

Du har förklarat ett av de centrala begreppen och för något utvecklat resonemang om hur detta var en bidragande orsak till kriget.

 

Du använder minst fyra viktiga begrepp.

Du har förklarat ett av de centrala begreppen och för något väl utvecklat resonemang om hur detta var en bidragande orsak till kriget.

Du använder minst fem viktiga begrepp.

 

 

Begreppslista:

 

Mobilisera – förbereda sig på krig

Kolonier – erövrade områden utanför det egna landet

Kolonialism – erövring, kontrollering och utnyttjande av områden utanför det egna landet.

Stormakter – länder med mycket makt och pengar

Kolonialmakter – länder med många kolonier, tex Storbritannien och Frankrike

Nationalism – idén om att folk med samma språk och kultur ska tillhöra samma nation (land).

Socialism – grundtanken är att arbetarna själva ska äga industrier och jordbruk

Maktbalans – att ett land inte har för mycket makt jämfört med ett annat

Slaver – folk som talar slaviska språk (serbiska, ryska, polska)

Allianser – länder som gått samman för att hjälpa varandra

Trippelalliansen – centralmakterna; Tyskland, Österrike-Ungern

Trippelententen – Storbritannien, Frankrike och Ryssland.

Skyttegrav – en enkel militärbefästning som består av ett grävt dike där man kan skjuta på fienden och ändå vara skyddad

”Ingen mans land” – fältet mellan två skyttegravar

Versaillesfreden – den uppgörelse man gjorde i slottet Versailles utanför Paris, efter kriget

Urbanisering – Befolkningen flyttar in i städerna

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: