Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livsfrågor och livsåskådningar

Skapad 2020-01-15 10:06 i Nosabyskolan Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Eleverna har, i Google Classroom, fått ett dokument med frågor som berör tankar om livet; hur det ska levas; hur det kan ha formats; hur det kan komma att se ut; varför det ser ut som det gör; samt varför vi lever som vi gör och varför vi lever överhuvudtaget. Tre skriftliga inlämningar: onsdag v. 10, onsdag, v. 19 och onsdag v. 22.

Innehåll

Människan har under sin tid på jorden alltid ställt sig svåra frågor. Frågor som det ofta inte finns några definitiva och sanna svar på. Olika religioner och icke-religiösa åskådningar har utvecklat sina tankar och svar på frågorna liksom naturvetenskapen sina. Exempel på dessa så kallade livsfrågor är t.ex. vad som händer efter döden, hur jorden och universum kom till, människans uppgift och mening på jorden, vad som är rätt och fel, varför det finns ondska. 

 

Syftet är att du som elev ska få kunskap och insikt om olika rligioners och icke-religiösa livsåskådningars tankar om dessa frågor; och inte minst dina egna funderingar. Till en del av uppgifterna finner du en del tips på länkar och sökande i läroboken. Ditt eget sökande är minst lika viktigt.

 

Ämnet religionskunskap har som utgångspunkt att diskutera och behandla dessa frågor utifrån både religiösa och icke-religiösa perspektiv. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism.
  Re  7-9
 • Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
  Re  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 9
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Re  E 9
 • Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  C 9
 • Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sam­ manhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
  Re  C 9
 • Eleven kan söka infor­mation om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Re  C 9
 • Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  A 9
 • Eleven kan också föra välutvecklade och nyan­serade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
  Re  A 9
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informa­tionens och källornas trovärdighet och relevans.
  Re  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: