Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering analogt

Skapad 2020-01-15 10:19 i Snödroppens förskola Kristianstad
Här skriver du en kort beskrivning av planeringen som syns under TITEL i skolbanken
Förskola
Vi kommer i vårt tema "Guldlock och de tre björnarna" arbeta med programmering analogt tillsammans pedagoger och barn. Genom att börja i det analoga vill vi ge barnen möjligheter att få en grundläggande förståelse för programmering.

Innehåll

NULÄGE

Under HT-19 startade vi upp vårt tema Guldlock och de tre björnarna där barnen fått bekanta sig sig med sagan ur olika perspektiv som digitalt, konkret och via bokläsning. VT-20 vill vi arbeta vidare med sagan med våra äldsta barn och utmana dem vidare i sitt logiska tänkande. Vi vill lägga en analog grund som ger barnen förutsättningar till att kunna programmera digitalt. 

MÅL

 

 • Att barnen kan återberätta sagan genom tal och bilder.

 

Dessa förmågor och lärprocesser ska barnen få utforska:

 

 

 • Språkutveckling
 • Kommunikation
 • Att ge och ta instruktioner
 • Att förstå och följa instruktioner
 • Logisk tänkande
 • Att lyssna
 • Tänka i flera steg
 • Matematik - motsatsord
 • Att föra matematiska resonemang
 • problemlösning
 • Samarbete
 • Turtagning
 • Känslor

 

SYFTE 

 • Att barnen får en grundläggande förståelse för programmering 
 • Ge barnen förutsättningar att utveckla digital kompetens.
 • Att låta barnen få använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande
 • Ge barnen en möjlighet att inspirera och utveckla varandra

 

 

METOD

Vi börjar med barnen får se och höra sagan om Guldlock och de tre björnarna. Därefter ska barnen arbeta i mindre grupper om två och två. Barnen ska få återberätta sagan genom att lägga bildserien i "rätt" ordning.

 

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar via Lärlogg för hela gruppen samt diskuterar i arbetslaget hur vi ska arbeta vidare med projektet och hur vi ska utmana varje barn individuellt.

RESULTAT

 

ANALYS/SLUTSATS

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: