Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mental träning - Stress

Skapad 2020-01-15 10:47 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola Hälsa
I denna uppgift kommer du att öva din förståelse för vad stress är samt öva din förmåga att planera, genomföra och utvärdera metoder för stresshantering.

Innehåll

Vad?

I denna uppgift kommer du att öva din förståelse för vad stress är samt öva din förmåga att planera, genomföra och utvärdera metoder för stresshantering. 

Hur?

Du ska reflektera kring följande:

 • Vad stressar mig och hur påverkar det mig?
 • Bestäm metoder för hur du kan hantera stressen
 • Arbeta aktivt under två veckor med detta
 • Utvärdera ditt arbete

   

Varför?

Du ska få en ökad förståelse för vad stress är samt hur det kan förebyggas och verktyg för att hantera stress.

Bedömning?

 • Inlämningsuppgift

Uppgifter

 • Stress - Mental träning

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika stressorer i vardagen.
  Hal  -
 • Teoretiska modeller för stresshantering.
  Hal  -
 • Mentala avslappnings- och träningsmetoder, till exempel mindfulness.
  Hal  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika faktorer i människors vardag som påverkar prestationsförmågan. I beskrivningen diskuterar eleven utförligt och nyanserat olika fysiologiska och psykologiska effekter samt hur de påverkar människors prestationer och förmåga att hantera stress. Eleven redogör även utförligt och nyanserat för olika mentala tränings- och avslappningsmetoder samt beskriver också utförligt och nyanserat egna och andras stressorer.
  Hal  A
 • Eleven beskriver utförligt olika faktorer i människors vardag som påverkar prestationsförmågan. I beskrivningen diskuterar eleven utförligt olika fysiologiska och psykologiska effekter samt hur de påverkar människors prestationer och förmåga att hantera stress. Eleven redogör även utförligt för olika mentala tränings- och avslappningsmetoder samt beskriver utförligt egna och andras stressorer.
  Hal  C
 • Eleven beskriver översiktligt olika faktorer i människors vardag som påverkar prestationsförmågan. I beskrivningen diskuterar eleven översiktligt olika fysiologiska och psykologiska effekter samt hur de påverkar människors prestationer och förmåga att hantera stress. Eleven redogör även översiktligt för olika mentala tränings- och avslappningsmetoder samt beskriver översiktligt egna och andras stressorer.
  Hal  E
 • I beskrivningarna och redogörelsen använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier.
  Hal  A
 • I beskrivningarna och redogörelsen använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier.
  Hal  C
 • I beskrivningarna och redogörelsen använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier.
  Hal  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: