Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Universum

Skapad 2020-01-15 10:55 i Norrtullskolan åk F-6 Söderhamn
Universum, solsystem, stjärnbilder, världsbilder mm
Grundskola 6 Fysik
I arbetsområdet universum kommer du att få lära dig solsystemet, planeter, kometer, meteorer, meteoriter mm. Du kommer att få lära dig om de stora avstånden i rymden, hur de mäts och lite om människans rymdfärder och hur vi använder oss av rymden. Vi kommer även att diskutera hur man trodde världsbilden såg ut förr i tiden samt varför vi får natt och dag och olika årstider.

Innehåll

Tid

Vi jobbar med detta område under v.2-5

Undervisningens mål

Du ska få lära dig om:

 • Stjärnbilder/världsbilder
 • Solsystemet, planeter
 • Avstånd, tid, årstider, människan i rymden
 • Satelliter, tidmätare, begrepp
 • Att söka naturvetenskaplig information

Undervisning

Vi kommer att:

 • Samtala och diskutera
 • Läsa texter och söka information 
 • Se på film

Bedömning

Du ska kunna:

 • Veta vad en stjärnbild är
 • Känna till världsbilder förr och nu
 • Kunna förklara hur det blir dag och natt
 • Veta vilka planeter som finns i vårt solsystem
 • Kunna ge exempel på några himlakroppar i universum
 • Kunna förklara varför vi har olika årstider
 • Kunna förklara vad en månad är
 • Veta vad satelliter är och vad de används till
 • Kunna berätta om människans strävan att komma upp i rymden

 

Vi kommer att bedöma formativt i de olika övningarna vi gör och summativt genom ett prov som avslutar arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
  Fy  E 6
 • Dessutom förklarar eleven och visar på samband kring himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för utvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
  Fy  C 6
 • Dessutom förklarar eleven och visar på mönster i himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för välutvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
  Fy  A 6

Matriser

Fy
Universum

E
C
A
Planeterna
Du kan några av planeterna i vårt solsystem.
Du kan de flesta av planeterna i vårt solsystem, samt ungefär var i förhållande till solen de ligger.
Du kan alla planeter i vårt solsystem samt i vilken ordning de ligger i förhållande till varandra.
Förklara och beskriva astronomiska fenomen
Du har grundläggande kunskaper om astronomiska fenomen t.ex. nebulosa, supernova, röd jätte och svart hål. Du visar det genom att förklara vissa begrepp.
Du har goda kunskaper om astronomiska fenomen t.ex. nebulosa, supernova, röd jätte och svart hål. Du visar det genom att använda begrepp i beskrivningar.
Du har mycket goda kunskaper om astronomiska fenomen t.ex. nebulosa, supernova, röd jätte och svart hål. Du visar det genom att förstå och använda tidigare och nya begrepp i rätt sammanhang. Du visar även förståelse genom att koppla samman kunskaper och förklarar samband.
Förklara olika fysikaliska begrepp
Förklarar några olika begrepp
Vet vad några begrepp betyder och kan använda dessa när du skrivet
Du känner till många typiska begrepp som används inom fysiken.
Förklara och beskriva naturvetenskapliga upptäckter
Du har grundläggande kunskaper om naturvetenskapliga upptäckter t ex världsbilden förr och nu. Du visar detta genom att förklara vissa begrepp.
Du har goda kunskaper om några naturvetenskapliga upptäckter t ex världsbilden förr och nu. Du visar det genom att använda begrepp i beskrivningar.
Du har mycket goda kunskaper om några naturvetenskapliga upptäckter t ex världsbilden förr och nu. Du visar det genom att förstå och använda tidigare och nya begrepp i rätt sammanhang. Du visar även förståelse genom att koppla samman kunskaper och förklarar samband.
Förklara och beskriva dag/natt, månader, år och årstider.
Du kan ge exempel på himlakropparnas rörelse i förhållande till varandra och föra enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Du kan förklara och visa på samband mellan himlakropparnas rörelse och föra utvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Du kan förklara och visa på samband i himlakropparnas rörelse och föra välutvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Förklara och beskriva naturvetenskapliga upptäckter.
Du vet några olika sätt som människorna har mätt tid förr och nu.
Du har grundläggande kunskaper om hur människorna förr i tiden mätte tid.
Du har goda kunskaper om hur människorna förr i tiden mätte tid, samt kan ge några för- och nackdelar med de olika sätten.
Du har mycket goda kunskaper om hur människorna förr i tiden mätte tid, samt kan ge några för- och nackdelar med de olika sätten.
Människan i rymden
Du har grundläggande kunskaper om människans strävan efter att komma upp i rymden.
Du har goda kunskaper om människans strävan efter att komma upp i rymden.
Du har mycket goda kunskaper om människans strävan efter att komma upp i rymden.
Förklara och beskriva naturvetenskapliga upptäckter
Du har grundläggande kunskaper om naturvetenskapliga upptäckter t ex satelliter samt på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever.
Du har goda kunskaper om några naturvetenskapliga upptäckter t ex satelliter samt på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever.
Du har mycket goda kunskaper om några naturvetenskapliga upptäckter t ex satelliter samt på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: