👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källkritik

Skapad 2020-01-15 11:19 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Samhällskunskap
I dagens samhälle, där vi utsätts för mer information än tidigare och de flesta människor kan sprida saker på internet är det viktigare än någonsin att vara källkritisk, dvs att vi ständigt frågar oss ”Är detta verkligen sant”?

Innehåll

Att vara källkritisk är som sagt viktigt i dagens samhälle. Det är viktigt att vara källkritisk för att inte blir lurad, det är viktigt för att vi få syn på fler ”sanningar” och förstå att man kan se världen ur olika perspektiv, det är viktigt för att få bra betyg och det är viktigt  för att inte algoritmer och filterbubblor ska styra våra liv utan att vi förstår det. 

 

Under kursen förväntas du lära dig: 

 - Vilka de källkritiska kriterierna är och kunna använda dessa när du jobbar källkritiskt. (Se häftet om källkritik för vilka de är)

- Att Värdera olika källors trovärdighet och användbarhet för olika uppgifter och med källkritiska begrepp diskutera dess användbarhet, styrkor och svagheter.

-  Centrala källkritiska begrepp. (Se häftet om källkritik för vilka de är.)

 

 Material

Häftet: "Tänk källkritiskt"

Källkritik 1 åk 6.docx

Digitala föreläsningar av Jakob Björkengren (flipped classroom)+Att resonera om källans trovärdighet och relevans (Film från UR) med tillhörande frågor. Se länkar nedan

Arbetsuppgifter som delas ut på lektioner. 

 

Digitala föreläsningar (sk flippar/flipped classroom)

 

llritisk grundkurs (Jakob Björkengren)

https://www.youtube.com/watch?v=pvJEq5S0QP4

 

llkritik- centrala begrepp och kriterier (Jakob Björkengren)

https://youtu.be/18HvI2avSoE

 

llkritik (fördjupning) olika källor   (Läxa till tordag 23/1)

https://youtu.be/ioMdLX016LE

 

Att resonera om källans trovärdighet och relevans 

(UR Förstå kunskapskraven)

https://youtu.be/CrsdtGAobXQ

 

Filterbubblor (en hjälp för dig att förstå vad det är)

https://youtu.be/aTpnOkThvy8

 

 

 

-    KKunskapskrav i samhällskunskap åk 6:

 

Söka information och granska källor

Eleven kan söka information och använder då källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans 

Eleven kan söka information och  använder olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet. 

Eleven kan söka information och använder olika källor på ett  väl fungerande sätt och för  välutvecklade och väl  underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans. 

 

Examination: 

Aktivt deltagande i tal och skrift på lektionerna.

Sambedömning i svenska i samband med faktauppsats. Instruktioner och information kommer längre fram