Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2020-01-15 12:07 i Elinebergsskolan Helsingborg
Grundskola 6 Samhällskunskap
2017 utsattes 24,7% av befolkning i Sverige i åldern 16-84 av någon typ av brott. Siffran är nog betydligt högre då det finns ett stort mörkertal då många väljer att inte anmäla. Inom detta område kommer vi behandla hur ett rättssamhälle fungerar samt hur lagar och regler påverkar vardagen för individer och grupper.

Innehåll

Konkretiserade mål

 

Du ska lära dig att resonera. I dina resonemang ska du kunna

 • använda fakta och begrepp som är viktiga för området och kunna använda dem i rätt sammanhang

 • ge exempel som förtydligar

 • se samband

 • se olika perspektiv (individ, grupp och samhälle) 

 • motivera dina åsikter och ställningstaganden genom att ge exempel

 

Undervisning

 

Du kommer bland annat få undervisning om varför vi har lagar och regler samt förstå skillnaden på dessa. Vilka olika typer av brott och påföljder det finns. Vad som händer från att ett brott begås till ett domstolsbeslut. 

 

Bedömning

 

Du kommer att få visa dina kunskaper genom att skriva ett prov. Du kommer att bli bedömd på hur väl du

 • hanterar fakta och begrepp i dina resonemang

 • kan ge exempel som förtydligar ditt resonemang

 • ser och beskriver samband

 • ser och förstår olika perspektiv 

 • motiverar dina åsikter och ställningstagande 

 

Kunskapskrav

 

 • Du har kunskaper om olika samhällsstrukturer. Du visar det genom att undersöka hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett fungerande sätt. 

 

 •  Du kan undersöka samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då samband med underbyggda resonemang. Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i samhällsfrågor med resonemang och underbyggda argument.


Matriser

Sh
Lag och rätt

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå samhällsstrukturer
Ex: Ha kunskaper om lagar och regler. Vilka olika typer av brott och påföljder det finns. Vad som händer från att ett brott begås till ett dom faller.
Du har grundläggande kunskaper om lag och rätt.
Du har goda kunskaper om lag och rätt.
Du har mycket goda kunskaper om lag och rätt.
Se samband
Ex: Kunna se orsaker till och konsekvenser av att någon begår ett brott.
Du kan beskriva enkla samband inom lag och rätt.
Du kan beskriva förhållandevis komplexa samband inom lag och rätt.
Du kan beskriva komplexa samband inom lag och rätt.
Begrepp
Ex: lag, rätt, häkta, domstol. påföljd
Du använder något begrepp i rätt sammanhang.
Du använder flera begrepp i rätt sammanhang.
Du använder begrepp genomgående och i rätt sammanhang.
Undersöka samhällsfrågor
Kan se konsekvenser av t ex ett fängelsestraff för både individen, gruppen och samhället.
Du kan undersöka en samhällsfråga och beskriva en relevant konsekvens för individen, individens familj eller samhället.
Du kan undersöka samhällsfrågor och beskriva minst två relevanta konsekvens för individen, individens familj eller samhället och förtydliga med fakta eller exempel.
Du kan undersöka samhällsfrågor och beskriva flera relevanta konsekvens för individen, individens familj eller samhället och förtydliga med fakta eller exempel.
Uttrycka ståndpunkter
Kan uttrycka åsikter kring för- eller nackdelar med t ex fängelsestraff.
Du kan beskriva minst en relevant fördel och minst en relevant nackdel.
Du kan beskriva minst en relevant fördel och minst en relevant nackdel som förtydligas med fakta, exempel eller konsekvensbeskrivning.
Du kan beskriva flera relevanta fördelar och relevant nackdelar som förtydligas med fakta, exempel eller konsekvensbeskrivning. Du beskriver både ur ett individ- och ett samhällsperspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: