Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Sverige

Skapad 2020-01-15 12:50 i Noltorpsskolan 4-6 Alingsås
Alingsås kommunmall. Ändrad 160819.
Grundskola 4 – 6 Geografi
Tänk att få göra en resa genom Sverige. Nils Holgersson gjorde den på en gåsrygg. Idag kan vi lätt göra den resan på ett tåg. Då hinner vi se ganska mycket, särskilt om vi gör stopp efter vägen. Vi kan också flyga, och se Sverige från luften. Du ska nu få göra en resa genom Sveriges landskap med hjälp av karta, böcker och bl a serien: "Geografens testamente".

Innehåll

Arbetsområde:

Sveriges geografi

 

Konkreta mål:

Du ska kunna:

- berätta hur natur- och kulturlandskapet ser ut i några olika delar av Sverige samt förklara varför det ser ut som det gör

- förklara varför människor bor där de gör

- förklara hur vi människor använder olika naturresurser

- använda geografiska begrepp på rätt sätt

- undersöka omvärlden med hjälp av kartor och andra metoder

- visa att du vet namnen på och lägesplacering av olika platser i Sverige (städer, berg, hav & vatten)

- visa att du vet vad Sveriges landskap heter

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

- berätta hur natur- och kulturlandskapet ser ut i några olika delar av Sverige samt förklara varför det ser ut som det gör

- förklara varför människor bor där de gör

- förklara hur vi människor använder olika naturresurser

- använda geografiska begrepp i rätt sammanhang

- undersöka omvärlden med hjälp av kartor och andra metoder

- visa på en karta var olika platser i Sverige ligger (några större städer, några sjöar, några landskap, haven runt Sverige).

-visa på en karta vad Sveriges landskap heter

Undervisning:

I arbetet med Sveriges geografi kommer vi att följa serien "Geografens testamente". Serien bygger på en skattjakt som går genom olika delar av Sverige. Vi kommer bl. a. att ta oss till de största sjöarna, de stora jordbruksslätterna, de djupa skogarna, den långa kusten, fjällen samt de stora städerna. Vi kommer att diskutera och jämföra de olika platserna som huvudpersonerna åker till. Vad är typiskt för olika delar av vårt land och hur kommer det sig att det ser ut som det gör.
Vi kommer följa resan på en gemensam karta över Sverige.
Vi kommer att:
 • arbeta med kartbok och faktatexter
 • arbeta med namngeografi 
 • producera bilder och texter om Sveriges landskap
 • träna ord och begrepp inom ämnet geografi samt se filmer om Sveriges landskap
 • ha muntliga genomgångar där du får tillfälle att berätta allteftersom du lär dig

Begreppslista:

väderstreck, kompass, slätt, fjäll, landskap, naturlandskap, kulturlandskap, naturresurs, tematisk karta, topografisk karta, jordbruksmark, industrilandskap, stadsmiljö, livsmiljö, levnadsvillkor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  A 6
 • I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  A 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: