Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lyckoklövern Plantan Simrishamns Förskolor - Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt

Skapad 2020-01-15 12:56 i Lyckoklöverns förskola i Hammenhög Simrishamn
Förskola
Simrishamns kommuns förskolor arbetar med likvärdighet och barnets bästa i fokus genom ett språk och kunskapsutvecklande arbetssätt. Prioriterat målområde läsåret 2019-2020.

Innehåll

Syfte

Alla barns rättighet till likvärdig utbildning.

 

Långsiktiga effekter/mål

Simrishamns förskolor har ett språkutvecklande arbetssätt i all undervisning. 

 

Plantans egna mål: Skapa ett intresse hos barnen för både det talade och skrivna språket.

 

Vilka förutsättningar ska vi skapa för lärande? Tillgängligt och inbjudande material på barnens nivå. Sånger, ramsor. Det ska finnas böcker tillgängliga. Arbete i små grupper. Barnen födda -16 deltar i språkljudsleken. Vi arbetar med Takk tecken.  ( veckans tecken)

 

Vad vill vi att barnen ska lära sig?

Vi vill att barnen ska kunna göra sig förstådda antingen verbalt eller med Takktecken

De barn som deltar i språkljudsleken, ska ha en förståelse för vad rim innebär. Vi vill väcka barnens intresse för att lyssna på sagor. Början på en förståelse för att bokstäverna skapar ett innehåll.

Vilka mätmetoder ska vi använda?

Observationer, reflektioner i arbetslaget, lärloggsinlägg på unikum. Nya aktiviteter där vi kan se vad barnen har förstått. 

 

 Vilket långsiktigt resultat vill vi uppnå i förhållande till målet?Förståelse för ordens betydelse och ett rikt ordförråd. 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: