Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokstäver i barnens värld

Skapad 2020-01-15 12:56 i Slavsta förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Projektet med bokstäver kommer innehålla handalfabet, hur bokstäverna låter, olika material att skapa bokstäver i, skriva och klippa ut bokstäver.

Innehåll

 

Barnen har visat ett intresse för bokstäver och vad dessa symboliserar. Framför allt har de visat ett intresse för sin begynnelsebokstav som de har börjat att uppmärksamma i sin omgivning.

 

 

Syftet med projektet är att ge barnen möjlighet att utveckla sin kunskap om bokstäver/symboler, stimulera sin nyfikenhet för att känna igen bokstäver, lära sig hur de uttalas och vad man kan använda dem till. Målet är att alla barn ska känna till sitt namn och att man kan skriva sin signatur för sitt namn. 

 

 

Vi vill ge barnen möjlighet att lära sig att teckna bokstäver med handalfabet. Känna igen sitt namn och kunna ljuda ihop sitt namn och andra ord. Vi vill sträva efter att de kan ljuda ihop ord som de visar intresse för.

 

 

 

 

 

 

 

 Målkriterier: Barnen ska få möjlighet att arbeta med alfabetet och lära sig bokstäverna och hur de låter. Att alla barn för möjlighet att skriva sin egna signatur för sitt namn.

 

 

 

 

 

Hur vi går till väga i projektet: 

 

Vi delar upp oss avdelningsvis i totalt sex st. lärgrupper. Tiden för projektarbete är kl. 9.30-10.45, tisdagar, onsdagar och torsdagar vi kommer att röra oss i de olika rummen inne på förskolan, skogen och ute på gården.

 

 

 

 Vi kommer använda oss av naturmaterial, återvinningsmaterial, bokstavsmagneter, salt deg, play do deg, papper och penna. Vi har kunskaper om handalfabetet och arbetar aktivt med att barnen att de ska lära sig teckna någon bokstav. 

 

 

 

Projektet kommer att dokumenteras med lär plattor, Unikum, papper och penna och digitalkamera. 

 

 

 

 Alla i arbetslaget hjälps åt och har samma utgångspunkt men ansvarar särskilt för sin aktivitet under de lärgruppstidstillfällen som vi delar upp oss i mindre grupper.

 

 

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: