Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textila bilder och uttryck

Skapad 2020-01-15 13:03 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9
Framställa en bild av olika material och tekniker.

Innehåll

 

Pedagogisk planering Textil konst/uttryck

 

Syfte med uppgiften

 

·       Du ska framställa en bild i textil utifrån tre tekniker och med hjälp av lämpliga redskap

·       Du ska utveckla dina kunskaper där tanke, fantasi och handling samverkar

·       Du ska under arbetets gång beskriva, analysera och fota ditt arbete i en power point på din Ipad

 

De här förmågorna utvecklar du i ditt arbete

 

·       Formge och framställa en textil bild i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker

·       Välja och motivera tillvägagångssättet utifrån syftet med arbetet och utifrån syftet med kvalite och uttryck

·       Analysera och värdera ditt arbete

·       Tolka slöjdföremålets kulturella och estetiska uttryck

 

Centralt innehåll

·       Planera en egen ide

·       Använda de kunskaper i material, tekniker och redskap som du samlat på dig

·       Göra egna skisser och använda digitala hjälpmedel

·       Dokumentera och utvärdera ditt arbete i en power point

 

Vad ska du kunna när arbetsområdet är slut

 

·       Göra en egen ide som är svårare än tidigare

·       Pröva och ompröva ideer och tekniker

·       Documentera ett arbete i detalj digitalt med foton och text

·       Klara av att bli färdig med ditt arbete

 

Bedömning av arbete

·       Arbetsprocessen – hur du leder ditt arbete framåt för att nå fram till ditt resultat

·       Vilken kvalite ditt arbete har

·       Hur du har dokumenterat ditt arbete

 

 

 

Matriser

Slöjd kunskapskrav åk 9 Älmhults kommun.

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleven sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • Sl   formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  • Sl   välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  • Sl   analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  • Sl   tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
E
D
C
B
A
Idé, formgivning
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan på ett utvecklande och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Handhavande, säkerhet
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Planering
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets - och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets – och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Övervägande
. Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Hantverkstekniker
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom Kan eleven systematiskt pröva och omprövar hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Framställning
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Värdering
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visa på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklande omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdöme om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Reflektion
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med koppling till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklande resonemang med koppling till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremålets uttryck och för då välutvecklade resonemang med koppling till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: