Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme och Väder

Skapad 2020-01-15 13:06 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 7 – 9 Fysik
Vi startar med att förklara begreppen massa och volym som leder till densitet. Vi beskriver även hur man beräknar volymen av ett oregelbundet föremål och hur man beräknar densitet. Densiteten förklaras med hjälp av atom och molekylrörelser, vilket förklarar varför ämnen utvidgas när de värms. Vi börjar med att berätta vad som händer med fasta ämnen när de hettas upp. I samband med det behandlas bimetallen och hur en termostat fungerar. Med utgångspunkt från vätskors utvidgning berättar vi hur en termometer fungerar samt förklarar celsius­ och kelvinskalan. Vi kommer också in på det viktiga undantag som finns vad gäller vatten och hur dess densitet förändras med temperaturen. Värme kan överföras via ledning, strömning och strålning. Vi ger exempel på ämnen som leder värme bra och dåligt samt förklarar hur strömning kan sprida värme i vatten och luft. Vi inleder med att särskilja väderrapport och väderprognos och hur de hänger ihop. Vi fortsätter med att beskriva temperatur, lufttryck, luftfuktighet, vind, nederbörd och molnighet som mäts i väderstationer. Vi går vidare till väderkartan och hur man läser den. Sist i avsnittet beskriver vi hur olika slag av väderfenomen uppkommer, till exempel varm­ och kallfront, vindar, sjöbris, moln, regn, snö och hagel. Värme beskrivs som ett mått på hur mycket atomer och molekyler rör sig. Vid avkyl­ning rör sig atomerna mindre för att så småningom vara helt stilla. Vi har då uppnått den absoluta nollpunkten.

Innehåll

Konkretisering av kunskapskraven (Det här ska du kunna)
-Förklara de olika faserna
-Förklara hur värme påverkar olika material
-Beskriva och ge exempel på de tre olika sätt som värme sprids på (strömning, strålning och ledning)
-Ge exempel på faktorer som påverkar föremåls förmåga att isolera eller sprida värme
-Förstå hur densitet, temperatur och molekylernas rörelse hänger samman
-Känna till minst två temperaturskalor
-Förklara densitet

Begreppsordlista:
Arbetssätt:
Genomgångar
Klassrumsdiskussioner
Laborationer/praktiska övningar
Film
Arbetsblad
Fysikboken s. 124-145

 

Bedömning:

Ditt aktiva deltagande under lektionstid
Startuppgifter
Prov

 

 

 

Uppgifter

 • Startuppgift 1

 • Startuppgift 2

 • Startuppgift 3

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
  Fy  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Fysikmatris

E
C
A
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Upptäckter och deras betydelse
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: