Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö 8C 1500-1800-talet

Skapad 2020-01-15 13:12 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Historia
Vi ska nu läsa ett långt avsnitt i historia från 1500-talet till 1800-talet. Fokus kommer dock att ligga på 1800-talet. Vi kommer att prata om stora omvälvande händelser, processer och utvecklingslinjer under dessa århundraden. Dessa inkluderar bland annat renässansen, reformationen, upplysningen, revolutioner, kolonialism, imperialism, industrialism, urbanisering, emigration,demokratisering, nationalism och rasism. På bilden ser du hur det såg ut på 1800-talet där Åsö nu ligger.

Innehåll

 

Arbetssätt

 

Vi kommer att ha en del lärarledda genomgångar där presentationen sedan läggs ut under Uppgifter på Unikum samt i Teams. Vi kommer även att se en del filmer. Vi kommer att öva förmågor och färdigheter som t.ex. att göra jämförelser, se samband och resonera genom olika typer av uppgifter under lektionstid. Ni kommer att göra kortare inlämningsuppgifter under lektionstid samt att ni kommer att göra ett kortare grupparbete. Momentet avslutas med ett skriftligt prov.

 

Bedömning

 

Dina kunskaper bedöms genom aktivt deltagande i olika arbetsuppgifter under lektionstid, genom ett läxförhör, genom inlämningsuppgifter samt genom ett skriftligt prov. 

 

Planering

 Disclaimer:

Planeringen här är preliminär, men innehåller i breda drag vad som kommer gås igenom. 

Vecka / tema

Måndag

Fredag

Hemma

2

Studiedag

Repetition feodalismen och skiftesreformen

reformationen

 

 

 

Repetera genomgångarna. Läs i Clio: Vägen till Indien Kolonialism Svensk kolonialism

3

Film: Fatta historia - Upplysningen Genomgång: Upplysningen, renässansen och industrialiseringen

 

 

Paruppgift i Clio: Upplysningen: Kontinuitet och förändring

Genomgång: Amerikanska revolutionen Film: Amerikanska revolutionen och

 

Läs i Clio: Källkritikens ABC

 

Bedömningsuppgift: Källor om slavhandeln över Atlanten (NP)

 

Läxa till fredag vecka 4

-        Feodalismen

-        Skiftesreformen

-        Upplysningen

industrialiseringen

Läs i Clio: Upplysningen USA – Amerikanska revolutionen USA Revolutionens betydelse

4

Film: Franska revolutionen Genomgång: Franska revolutionen

 

Parövning i Clio: Vittnesmål från franska revolutionen

Läxförhör: 1500-1700-talet

 

Paruppgift: Jämför amerikanska och franska revolutionen Lämna in uppgiften i slutet av lektionen.

Läs i Clio: Franska revolutionens orsaker Franska revolutionens följder

5

Film: Industriella revolutionen Genomgång: Industriella revolutionen

 

Läs i Clio: Industriella revolutionen i England Paruppgift i Clio: Landsbygden mot staden

Stadsvandring gruppvis.

Repetera genomgången Läs i Clio: Industriella revolutionen i England

6

 

Samtalsdag

 

Läxa under samtalsdagarna

Läs i Clio: Demokratins genombrott Rösträttsrörelsen

 

Genomgång: Kolonialism, rasism och nationalism under 1800-talet Film: Kolonialism + diskussion Individuell uppgift: Läs utdelad text om nationalism och imperialism och svara på frågorna

Repetera genomgången Läs i Clio: Demokratins genombrott Rösträttsrörelsen Läs texten om nationalism och imperialism

7

Gruppuppgift: PP Folkrörelser

Gruppuppgift: PP Folkrörelser

Sök information hemma om din folkrörelse.

8

Tvärgruppsredovisning: Folkrörelser Genomgång: Befolkningsökning och emigrationen. Individuell uppgift: Läs utdelad text och svara på frågorna.

Läsa amerikabrev. Individuell inlämningsuppgift: Skriv ett Amerikabrev

Repetera genomgången. Läs igenom texten om emigrationen

 

Instuderingsfrågor

9

Sportlov

Sportlov

Sportlov

10

Genomgång nationalism

(kanske studiebesök)

Skriftligt prov

 

11

Arbete inför PRAO

Arbete inför PRAO

 

12

PRAO

PRAO

 

13

PRAO

PRAO

 

Material

 

 

Tilldelade avsnitt i Clio

 

Genomgångar som finns på Unikum

 

Utdelat material

 

https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/det-langa-1800-talet/nationalism-och-imperialism (Nationalism och imperialism)

 

https://popularhistoria.se/sveriges-historia/utvandringen/farval-till-fosterlandet (Emigrationen)

 

https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/det-langa-1800-talet/emigrationen (Emigrationen)

 

 

Filmer

 

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=UR207599 (Fatta historia – Upplysningen)

 

https://www.sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%203250 (Amerikanska revolutionen)

 

https://www.sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%202983 (Franska revolutionen)

 

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%202391 (Industriella revolutionen)

 

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=U101060-02 (Max 1800-tal- Revolutioner)

 

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%203379 (Kolonialism)

 Frivilligt material 

 

Industriella revolutionen

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=EDUS14201 (Industriella revolutionen – Ett effektivare jordbruk)

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=EDUS14202 (Industriella revolutionen – Maskiner och fabriker)

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=EDUS14203 (Industriella revolutionen – Kapital och handel)

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=EDUS14204 (Industriella revolutionen – Naturresurser)

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=EDUS14205 (Industriella revolutionen – Transporter)

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=EDUS14206 (Industriella revolutionen – Det nya industrisamhället)

 

Demokratiseringen

https://firademokratin.riksdagen.se/tidslinje/#1866 (Tidslinje)

https://firademokratin.riksdagen.se/tema/demokratins-genombrott/argumentationen-om-rostratten/#Rösträtt---ett-stående-inslag-i-riksdagen

https://firademokratin.riksdagen.se/ (Kort film om demokratins genombrott)

 

Blandade filmer om 1800-talet

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=U101060-01 (Jagets århundrade)

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=U101060-03 (Kvinnans århundrade)

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=U101060-04 (Uppfinningarnas århundrade)

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=U101060-02 (Revolutionernas århundrade)

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=U101060-05 (Emigrationens århundrade)

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=U101060-06 (Rasismens århundrade)

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=U101060-07 (Nöjenas århundrade)

Matriser

Hi
Historia 7-9

E
C
A
FAKTAKUNSKAPER
 • Hi  E 9
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
 • Hi  A 9
grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
RESONEMANG
Orsaker, konsekvenser
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar,samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Värderingar, levnadsvillkor
Människans levnadsvillkor påverka tiden människan lever i
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Samband
Kultur, migration, politik och levnadsvillkor
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
PERSPEKTIVBYTEN
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven kan dra enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet. Och eller samhället och individen
Eleven kan dra utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet Och eller samhället och individen
Eleven kan dra välutvecklade och välunderbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet. Och eller samhället och individen
KÄLLKRITISK DISKUSSION
 • Hi  E 9
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
 • Hi  A 9
enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften,
utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften,
välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: