👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sarahs nyckel, vt 21

Skapad 2020-01-15 13:19 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grundskola 9 Svenska
Genom att läsa en bok om andra världskriget får du inte bara resa i tiden. Du får också tillfälle att kliva in i människors tankar och känslor och deltaga i det de är med om. Du ges möjlighet att skapa inre bilder genom att koppla det du läser till dig själv, till andra verk och till omvärlden. Med hjälp av olika samtals- och skrivmodeller kommer vi att gå en roman på djupet.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Vi läser tillsammans romanen Sarahs nyckel av Tatiana de Rosnay och arbetar med olika samtals- och skrivövningar v 2-7. Ni kommer också genomföra boksamtal v 6 och vi avslutar genom att i skolan skriva en avslutande större uppgift kring boken.

Du kommer att ha ett läsbeting på ca 100 sidor per vecka. Vi kommer till viss del att läsa i skolan, men du behöver också läsa hemma för att komma förberedd till lektionerna. 

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer i huvudsak bedöma:

* hur väl du kan sammanfatta en skönlitterär boks innehåll med koppling till tid, miljö, konflikt, orsakssammanhang och andra texter.

* hur väl du kan resonera kring tydligt framträdande budskap, budskap mellan raderna samt dolda budskap i texten och koppla till dig själv, till andra texter och verk och till omvärlden.

* hur väl du kan presentera en samtalspunkt, leda ett samtal kring den samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

* hur väl du kan skriva inlevelsetexter, så att innehållet upplevs som autentiskt.

* hur väl du kan skriva gestaltande texter och använda dig av dramaturgi.

* hur väl du kan ge respons på andras texter och hur väl du kan bearbeta din text efter respons från mig och andra.