Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 6 MusikSkapande

Skapad 2020-01-15 13:20 i Fjälkestads skola Kristianstad
Musikskapande
Grundskola 4 – 6 Musik
Musikskapande! -Du och din partner/grupp skall en låt -Ni skall öva och spela in låten med varsitt ackord-instrument i musikprogrammet GarageBand

Innehåll

Målet med arbetet är att:

-Du och din grupp skall skriva en låt.

-Ni tränar på att sjunga er låt med antingen bakgrundsmusik, egna ackordsinstrument eller med beat från spundtrap.

  

Genom denna uppgift ges du förutsättningar att utvecklas inom områdena:

 

-Att skapa musik och kommunicera egna tankar och idéer.

-Att utveckla en musikalisk lyhördhet genom att skapa, bearbeta och framföra musik i olika former

-Att spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer

 

Under arbetets gång kommer du tillsammans med din grupp/partner att få:

- Välja ett tema att utgå ifrån

- Välja en befintlig låt att skriva text till eller hitta på ett eget beat eller melodi.

- Spela in sång

- Visa projektet för läraren och skicka in

- Arbetet kommer dokumenteras i "Loggboken" i slutet av varje lektion

 

 

Du kommer redovisa ditt arbete genom:

En inspelning som skickas till läraren eller genom att visa upp för klassen.

 

Vi kommer bedöma din förmåga att:

-skapa musik

-använda dina musikaliska tankar och idéer

-bearbeta kompositionen till ett färdigt resultat när det gäller helhet, timing och genrekänsla

-använda din röst tillsammans med andra och till ackompanjemang

-hantera de olika instrumenten

-spela tillsammans med andra

 

Olika kvalitetsnivåer för dessa förmågor anges i bedömningsmatrisen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
  Mu  4-6

Matriser

Mu
Åk 6 Mu Skapande

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skapa Musik
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
Spela& Ackompanjera
Eleven kan bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
Eleven kan med säkerhet ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
Timing
Eleven sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
Eleven sjunger eller spelar på något instrument med relativt god timing och med relativt passande karaktär.
Eleven sjunger eller spelar på något instrument med god timing och med passande karaktär
Delta i gemensam sång
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: