Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi åk 8

Skapad 2020-01-15 14:36 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola F – 9
Biologi åk 8 tar upp människan med fokus på människokroppen, organsystem, hälsa och pubertet.

Innehåll

Biologi åk 8

Arbetsområde 1; Människan

Arbetsområde 2; Ditt liv

                                                                                                      

Ämne: NO – Biologi                                                         

Lärare: Nadia Källström nadia.kallstrom@edu.knivsta.se

Tidsperiod: v.47-51, 2-7

Bok: Biologi Direkt

Bedömning Människan; Arbete under lektionstid, praktiska uppgifter och laborationer samt skriftligt prov vecka 2.

Bedömning Ditt liv; Arbete under lektionstid, praktiska uppgifter samt skriftlig hemuppgift inlämning senast vecka 7.

Bra begrepp Människan; cell, vävnad, organ, organsystem, andningssystemet, lungor, andning, näringsämnen som kolhydrater, fett, proteiner (aminosyror), vitaminer, mineraler, matspjälkningssystemet, enzymer, mun, tänder, svalg, magsäck, bukspott. lever, njurar, tarmar,tarmludd, blodomloppet, hjärta, hålrum i hjärtat, hjärtats slag, artär, ven, kapillär, blodets väg (lilla och stora kretsloppet), blodets innehåll som blodplasma, blodkroppar, blodplättar, blodgrupper, försvarssystemet, yttre försvar, inre försvar, inflammation, immunförsvar, vita blodkroppar, virus, bakterie, vaccin, allergi.

Bra begrepp Ditt liv: fortplantningssystemet, kvinnans inre och yttre könsorgan, mannens inre och yttre könsorgan, pubertet, erektion, spermie, ägg, pubertet, menstruationscykel, samlag, erogen zon, orgasm, mödomshinna, biologisk och socialt kön, HBT, befruktning, graviditet, förlossning, preventivmedel, könssjukdomar, pornografi, prostitution, sexuellt våld.

 

 

 

 

Vecka

 

Halvklass

Helklass

Helklass

Bokens sidor

47

Lab Andning

Andning

 

Lungor

 

158-160

 

48

 

Lab Människa

 

Celler

Vävnader

Organ

Organsystem

 

118-125

 

49

Lab Statiskt och dynamiskt muskelarbete

Föda

Vatten

Kolhydrat

Fett

ProteinVitamin

Mineral

 

 

Matspjälkning

Mun

Tänder

Svalg

Magsäck

Bukspott

Lever  Njurar

Tarmar

146-152

153-157

50

Lab  Hjärta

Blodomlopp

Hjärta

Hålrum ihjärtat

Hjärtats slag

Blodomlopp

Artär/Ven

Kapillär

Blodets väg

Blodets innehåll

161-163

164-167

51

 

Skriver

labrapport

Försvar

Inflammation

Immunförsvar

Vita blodkroppar

Virus/Bakterie

Allergi

Repetition

169-171

2

 

Prov Människan

Könsorgan

Pubertet

Menstruations-cykel

Sexualitet

Befruktning

Graviditet

216-220

221-225

226-235

3

ppt

Ditt liv

Preventivmedel

Könssjukdomar

Pornografi

Prostitution

Sexuellt våld

238-241

242-243

4

Lab

Preventivmedel

Liv i balans

 Livets rytmer

 

5-7

Diskussioner

Normer

Arbete med hemuppgift

Arbete med hemuppgift

253-255

270-273

Inlämning av hemuppgift

 

 

         

 

 

Kopplingar till läroplanen LGR 11:

 

Kropp och hälsa

·         Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.

·         Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

·         Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.

Natur och samhälle

·        Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

 

Biologins metoder och arbetssätt

·         Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

·         Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

·         Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

·         Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.

 

 

 

Uppgifter

  • ppt Människokroppen

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: