Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ÅK 7 LUFT, VATTEN & MARK

Skapad 2020-01-15 14:51 i Norrtullskolan åk 7-9 Söderhamn
Grundskola 7 – 9 Kemi
Luft är en blandning av många gaser och det är syrgasen i den som vi behöver. Vatten är ett väldigt vanligt ämne och tack vare dess mycket ovanliga egenskaper kan det finnas liv på jorden. Vår jord består av både små, små stenkorn och förmultnade växter och djur. För att våra växter ska kunna växa är det viktigt att den är näringsrik. Dessa tre områden kommer vi nu att arbeta med lite mer noggrant.

Innehåll

I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om luft, vatten och mark. Vi kommer att ha föreläsningar, se filmer på studi, göra finalen på kapitlen om luft och vatten, arbeta med häftet (påvisa gaser, vattnets-, kolets-, organiska jordens- och kvävets kretslopp, vattenverk/reningsverk), planera en laboration samt ha en gruppdiskussioner.  

Jag kommer att bedöma dig så här: 


* Hur du dokumenterar .
* Hur du kan ta ut fakta ur naturvetenskapliga texter och skapa egna texter utifrån frågeställningar (finalen).

* Din kommunikativa förmåga i diskussioner runt växthuseffekten (perspektivet) samt vid föreläsningar.
* Den laborativa delen (hur du planerar och genomför en laboration utifrån en frågeställning).

*Skriftligt prov.

 


Filmer på studi:
"Vad är luft", "Syrgas", "Vätgas", "Kvävgas", "Kvävets kretslopp", "Ozon", "Kolets kretslopp", "Fosforns kretslopp", "Vatten", "Vattnets kretslopp", "Rening av avloppsvatten", "Rening av dricksvatten", "Vattnets kemiska egenskaper".


Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: